Alle verkeersborden uitgelegd + ezelsbruggetjes [2023]

Alle verkeersborden uitgelegd + ezelsbruggetjes [2023]

Het is belangrijk voor het halen van zowel je theorie-examen als het praktijkexamen dat je weet wat alle verkeersborden betekenen. Het lijkt alsof er oneindig veel zijn en dat ze allemaal een unieke betekenis hebben, maar als je het eenmaal doorhebt, dan is het best simpel.

In deze blog & video leg ik uit wat ALLE verkeersborden betekenen, hoe je ze gemakkelijk uit elkaar houdt en welke ezelsbruggetjes je hiervoor kan gebruiken.

Voordat we beginnen met de verkeerstekens: ik heb iets tofs voor je gemaakt. Ik heb een handig overzicht gemaakt van alle verkeersborden met betekenis, zodat je makkelijk alles kan leren.

Ook heb ik een versie gemaakt van dit overzicht, maar dan zonder de uitleg. Dat is erg handig met overhoren. Je kan de overzichten vinden in de shop of hier via deze link.

Ok, nu kunnen we gas geven en beginnen!

Interpreteren van verkeerstekens

Het kan zijn dat verkeerslichten en verkeersborden andere instructies geven. Welke moet je dan opvolgen? Je hoort volgens deze volgorde op te volgen:

 • Verkeerslichten
 • Verkeerstekens en borden
 • Verkeersregels

Dus als de verkeersregels niet overeenkomen met de verkeerstekens, dan hoor je de verkeerstekens op te volgen.

Ook kan het zijn dat door middel van een onderbord extra regels zijn. Bijvoorbeeld dat bepaalde doelgroepen uitgezonderd zijn van deze regel. Bijvoorbeeld het bord: verboden in te rijden, fietsers uitgezonderd. Dus fietsers mogen wel deze straat in rijden. Wanneer alleen een symbool op het onderbord staat, dan is het bord bedoeld voor deze doelgroep. Staat op het onderbord expliciet ‘Uitgezonderd’ gevolgd door symbolen, dan hoeven deze doelgroepen zich niet aan het bord te houden.

Let dus goed op welke verkeersborden voor jou van toepassing zijn.

De verkeersborden zijn opgedeeld in de categorieën A tot en met L en zijn geboden, verboden of waarschuwingsborden. Per categorie gaan we de meest voorkomende borden behandelen, maar zie het overzicht voor alle borden.

Verkeersborden met uitleg

Verkeersbordenoverzicht

Voorkom dat je zakt voor het theorie-examen. Je ontvangt een overzicht van alle verkeersborden die je moet weten voor het theorie-examen. In dit overzicht zie je alle borden staan met handige uitleg.

Verkeersborden A1, A2, A3, A4 en A5

Categorie A: Snelheid

Borden A1 en A2 geven de maximumsnelheid aan. Bord A1 toont welke snelheid je maximaal mag rijden en A2 toont de opheffing van de vorige maximumsnelheid. Wanneer je bord A2 ziet, hou je je aan de algemene snelheidsregels van de weg waarop je rijdt. Bord A3 kan je veel zien op de autosnelweg. Deze borden geven de maximale snelheid aan en je bent verplicht deze snelheid niet te overschrijden. Borden A4 en A5 gaan over de adviessnelheid. Bord A4 toont de adviessnelheid. Er is dus geen verplichting om deze snelheid aan te houden, maar is wel aangeraden in verband met een verkeerssituatie zoals een onoverzichtelijke bocht. Bij bord A5 is het einde van de adviessnelheid. Bij bord A1 is dus een rode rand en een rond bord: je MOET je aan de snelheid houden. Bord A4 is blauw en vierkant, je mag je aan de snelheid houden.  
Verkeersborden B1, B2, B3, B4, B5, B6 en B7

Categorie B: Voorrang

Voorrangsborden zijn van zo’n groot belang in het verkeer dat er verschillende vormen en soorten zijn. B3 B4 en B5 hebben dezelfde vorm als gevarenborden, echter zorgt de plaatsing van de borden of ze ook als voorrangsborden worden herkend. Dus als de borden zijn ondergesneeuwd, kan je aan de vorm het bord herkennen. Staan geen van deze voorrangsborden bij een kruising, dan is het een gelijkwaardig kruispunt. Bij een gelijkwaardig kruispunt hebben bestuurders van rechts altijd voorrang. Trams zijn hierop de uitzondering, want die hebben voorrang op alle overige bestuurders. Ook bestuurders op onverharde wegen moeten ten allen tijde voorrang verlenen aan bestuurders op verharde wegen. B1 geeft een voorrangsweg aan, dus alle bestuurders op deze weg dienen voorrang te krijgen van de overige bestuurders. Staat dit bord voor een kruispunt dan ben je binnen de bebouwde kom. B2 geeft het einde van de voorrangsweg aan. B3, B4 en B5 tonen een voorrangskruispunt en van welke straten voorrang gekregen hoort te worden. Bij B3 krijg je voorrang van links en rechts, bij B4 alleen van links en bij B5 alleen van rechts. EZELSBRUGGETJE: DE DIKKE STREEP HEEFT VOORRANG OP DE DUNNE STREEP Borden B6 en B7 geven aan dat er voorrang verleend moet worden aan de bestuurders op de kruisende weg. Bij B6 hoef je niet te stoppen, bij B7 moet je wel eerst stoppen en moet het voertuig helemaal tot stilstand zijn gebracht.
Verkeersborden C1, C2, C3, C4 en C5 voorrangsborden

Categorie C: Geslotenverklaringen

De borden in categorie C geven gesloten verklaringen aan. Vaak staat onder het bord voor welke verkeersgroep de geslotenverklaring geldt. Bord C1 geeft aan dat de geslotenverklaring geldt voor beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van trekdieren, rijdieren en vee.

Een andere vorm van geslotenverklaringen is de éénrichtingsweg. Borden C3 en C4 geven aan dat je geen tegemoetkomend verkeer kan verwachten, tenzij onder het bord anders staat aangegeven. Vaak worden fieters, snorfietsers en bromfietsers uitgezonderd van dergelijke éénrichtingswegen. Bord C2 staat aan de andere kant van de straat en geeft aan dat inrijden niet is toegestaan. Bij bord C5 is het wél toegestaan om de weg in te rijden.

Verkeersborden C6 - C22

Borden C6 tot en met C22 geven een geslotenverklaring die specifiek is tot een bepaald voertuig of verkeersgroep.

Verkeersborden D1, D2, D3, D4, D5, D6 en D7

Categorie D: Rijrichting

De verkeersborden in categorie D geven de rijrichting aan. Bord D1 bijvoorbeeld, hierbij wordt de rijrichting van de rotonde aangegeven. Je bent verplicht de instructies op het bord op te volgen.

Bord D2 staat vaak bij een splitsing of onduidelijke verkeerssituatie. Dit bord wijst naar de kant die je moet aanhouden om het bord te passeren. Wijst de pijl naar rechts, dan moet je dit bord aan de rechterkant passeren.

Zie je bord D3? Dan is het toegestaan om aan beide kanten het bord te passeren.

Verkeersborden D4, D5, D6 en D7 geven de verplichte rijrichting aan. Zie je bord D4? Dan mag je alleen rechtdoor, dus niet linksaf of rechtsaf. Je mag dus alleen de rijrichtingen volgen die het bord aangeeft. Staan er pijlen naar links en rechts, dan mag je dus alleen links en rechts afslaan. Rechtdoor is dan niet toegestaan.

Verkeersborden E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13

Categorie E: Parkeren en stilstaan

Borden E1, E2 en E3 duiden een verbod tot parkeren en stilstaan. Dit verbod geldt alleen voor de kant van de weg waar het bord staat. Vaak gaat dit bod gepaard met een gele lijn op de stoeprand. Bord E1 heeft 1 streep, hier is het verboden om te parkeren, maar het is wel toegestaan om tijdelijk stil te staan. Bord E2 heeft 2 strepen in een kruis. Hierbij is het zowel verboden om te parkeren als om tijdelijk stil te staan. EZELSBRUGGETJE: Bij 1 streep mag je nog maar 1 ding, bij 2 strepen mag je 2 dingen niet. Bij bord E3 is het verboden om fietsen, snorfietsen en bromfietsen te plaatsen. Als boven bord E1, E2 of E3 het woord ‘Zone’ staat, dan geldt het verbod voor de hele zone, totdat je het bord met ‘Einde zone’ ziet. Bord E4 toont juist waar je wel mag parkeren, dit is dan toegestaan in de daarvoor aangewezen plekken. Bord E4 kan ook worden gecombineerd met aanduiding voor specifieke voertuigen of verkeersgroepen. Zie bord E5 tot en met E13.
mockup premium

Wil jij tot €850 besparen op je rijbewijs?
Het Videopakket Praktijk toont ALLES dat jij moet weten

voor het praktijkexamen.

Nu tijdelijk met €347 korting +2 bonussen!

Verkeersborden F1, F2, F3, F4, F5, F6 en F7

Categorie F: Overige geboden en verboden

Borden F1, F2, F3 en F4 zijn inhaalverboden, waarbij het dus verboden is om andere voertuigen in te halen. Je moet dus achter je voorligger blijven rijden, totdat het verbod is opgeheven met bord F2 of F4. Borden F1 en F2 gelden voor motorvoertuigen, borden F3 en F4 zijn specifiek op vrachtwagens gericht die geen andere voertuigen mogen inhalen.

Borden F5 en F6 zijn bedoeld om aan te geven welke rijrichting voorrang heeft. Vaak zijn deze borden geplaatst bij wegversmallingen die niet zijn bedoeld om twee auto’s tegelijkertijd te laten passeren. Zie jij bord F5? Dan moet jij tegenliggers voorrang geven. Bij bord F6 horen tegenliggers aan jou voorrang te verlenen.

Dit bord geldt alleen voor bestuurders, dus voetgangers hoeven geen voorrang te verlenen.

Bord F7 is een verbod om te keren. Dit bord is vaak te zien bij kruispunten om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties voordoen.

Verkeersborden G1, G2, G3, G4, G5, G6

Categorie G: Wegen

De borden in categorie G geven het begin of het einde van wegen aan. Borden G1 en G2 geven respectievelijk het begin en het einde van de autosnelweg aan. De rode streep door het bord geeft aan dat het eerdere bord niet meer geldt. Bij bord G3 duidt het begin van de autoweg. Bord G4 met de rode streep geeft dus aan dat het einde van de autoweg is bereikt. Bord G5 geeft het begin aan van een woonerf. Let hierbij op de aangepaste regels die horen bij het erf en pas de snelheid aan. Bij bord G6 verlaat je het woonerf, dit wordt gezien als een uitrit waardoor je overig verkeer voorrang moet verlenen.
Verkeersborden H1 H2

Categorie H: Bebouwde kom

Categorie H bevat de borden die de bebouwde kom aanduiden. Door de borden kan jij de snelheid bepalen en het rijgedrag aanpassen aan de nieuwe situatie. Bord H1 geeft aan dat je de bebouwde kom inrijdt. Wederom, staat er een rode streep doorheen zoals bij H2, dan is dit het einde van de bebouwde kom.
Verkeersborden j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 j10 j11 j12 j13 j14 j15 j16 j17 j17 j18 j19 j20 j21 j22 j23 j24 j25 j26 j27 j28 j29 j30 j31 j32 j33 j34 j35 j36 j37 j38 j39

Categorie J: Waarschuwingen

Borden met waarschuwingen hebben een specifieke vorm, zodat deze borden herkenbaar zijn bij slecht zicht of slechte weersomstandigheden. De borden zijn gevormd in een driehoek met de punt naar boven wijzend. De borden hebben een rode rand en een wit middelpunt, waar het gevaar in zwart staat afgebeeld. Zie bord J1. Bij dit bord kan je rekening houden met een slecht wegdek met kuilen en hobbels. Hierdoor kan je de snelheid aanpassen en kan je anticiperen op andere weggebruikers die ook met de weg rekening moeten houden. Een fietser kan bijvoorbeeld onderuit gaan door het slechte wegdek. Bord J2 tot en met J5 duiden op gevaarlijke bochten. De bochten kunnen naar links (J2), naar rechts (J3), of S-bochten (J4 en J5) zijn. Bord J8 bevat een groot kruis en duidt op een gevaarlijk kruispunt. Kijk dus goed voordat je oversteekt. Om gevaarlijke situaties te voorkomen zijn er verschillende borden die een spoorwegovergang aanduiden. Bord J10 geeft aan dat het een spoorwegovergang is met overwegbomen, bord J11 bevat deze niet. J12 heeft 1 kruis en duidt op een enkel spoor. J13 heeft 2 kruizen en duidt op twee of meer sporen. J14 waarschuwt voor trams, die bij gelijkwaardige kruispunten natuurlijk voorrang hebben. J21 tot en met J24 zijn borden die waarschuwen voor kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers en kinderen. Wees dus op je hoede wanneer je een van deze borden ziet. Bij bord J25 wordt gewaarschuwd voor losliggende stenen. De stenen kunnen gevaarlijk zijn voor de verkeersdeelnemers, maar kunnen ook schade veroorzaken aan het voertuig. Borden J27 en J28 lijken op elkaar in uiterlijk en betekenis, maar verschillen toch. Bord J27 waarschuwt voor Groot Wild, bord J28 voor Vee. Dit zijn de exacte benamingen die CBR hanteert. J37 slaat op een algemene waarschuwing. Een onderbord geeft aan waarvoor precies wordt gewaarschuwd.
Verkeersborden k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 K14

Categorie K – Bewegwijzering

Borden K1 tot en met K13 tonen de richting voor de aangegeven locaties. Zo kan je zien dat je de afslag moet nemen als je naar een bepaalde plaats wilt. Of dat je bij de eerst volgende afslag kunt tanken. Bord K14 geeft de richting aan voor motorvoertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Deze mogen bijvoorbeeld geen tunnels gebruiken in verband met mogelijke gevaarlijke situaties.
Verkeersborden L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19

Categorie L: Verloop van de weg

Categorie L verkeersborden verschaffen informatie over de verloop van de weg en situaties die je gaat tegen komen.

Zo geeft bord L2 aan dat een voetgangersoversteekplaats (ofwel zebrapad) nadert. Een voetgangersoversteekplaats zonder L2 bord heeft geen wettelijke betekenis en dan ben je niet verplicht om overstekende voetgangers voor te laten gaan.

Een doodlopende weg wordt geduid met verkeersbord L8. Je mag deze weg wel in rijden, maar weet dat deze doodloopt en er tegenliggers kunnen zijn.

Enkele borden zijn geldig tot de eerste zijstraat en moeten daarna herhaald worden als het ook geldt na de kruising. Het is niet per se nodig om een ‘eindebord’ met een rode streep te plaatsen, aangezien de zijweg het einde aangeeft. Dit geldt voor categorieën A, C (met C23-01 t/m C23-03 uitgezonderd), J en ook de losse borden E1, E2, E3, F1 en F3.

Voor de zoneborden en categorie G en H moet wel een ‘eindebord’ worden gehanteerd.

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn raad ik aan om de overzichten met alle verkeersborden goed te bestuderen. Zo kan je de verkeersborden goed uit je hoofd leren.

Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

Sneller slagen

Sneller slagen!

Download gratis dit ebook met 9 praktische tips. Maak niet dezelfde fouten als andere cursisten en haal je rijbewijs veel sneller. Met deze tips wordt je binnen no-time een pro achter het stuur!
Handgeschakeld of automaat? Alles dat je moet weten

Handgeschakeld of automaat? Alles dat je moet weten

Wat is het verschil tussen een automaat en een handgeschakelde auto en maakt dit uit bij het halen van je rijbewijs? Waarom zou je kiezen voor automaat en wat zijn de voordelen van beide manieren van autorijden? 

In deze blog leg ik je alles uit en weet jij precies wat het verschil is tussen deze manieren van autorijden en welke invloed dit kan hebben op het halen van je rijbewijs.

Wat is handgeschakeld rijden?

Wat is handgeschakeld rijden? In en handgeschakelde auto moet jij zelf koppelen en schakelen. Als je stilstaat en je wilt gaan rijden, dan begin je met de eerste versnelling en des te sneller je gaat, des te hoger de versnelling. De meeste auto’s hebben 6 versnellingen, maar dat kan ook meer of minder zijn. 

De handeling die jij moet doen om te veranderen van versnelling is als volgt:

Met je linkervoet de koppeling indrukken, met je rechterhand de versnellingspook in de juiste versnelling zetten, met je linkervoet de koppeling omhoog laten komen terwijl je met je rechtervoet het gaspedaal indrukt. 

De eerste versnelling zit linksboven, de tweede zit links onder, de derde versnelling in het midden boven, de 4e in het midden onder, de 5e versnelling zit rechtsboven en de 6e versnelling is rechts onder. De achteruitversnelling zit vaak naast links naast de eerste versnelling door de versnellingspook in te drukken of zit in de plaats van de 6e versnelling. 

Dit zijn best wat handelingen en kan zeker voor een beginnende autorijder lastig zijn. Maar daar komen we zometeen op terug. 

Rijlesgids voor beginners

De ultieme rijlesgids voor beginners

Voorkom dat je grote fouten maakt bij het halen van je rijbewijs. Bespaar honderden euro's en kostbare uren tijdens het halen van je autorijbewijs.

Wat is rijden met een automaat?

Wat is rijden met een automaat? Met een automaat hoef je niet zelf te koppelen of de versnellingspook in de juiste versnelling te zetten. Nee, dit gaat anders. 

Bij een standaard automaat gebruik je jouw rechtervoet om gas te geven, maar ook om van versnelling te veranderen. Dat werkt als volgt.

Stel jij rijdt 50 kilometer per uur in de derde versnelling. Wil je sneller gaan? Dan druk je het gaspedaal meer in. Als je het gaspedaal een klein beetje indrukt, dan versnelt de auto geleidelijk aan en zal bij een bepaald toerental vanzelf doorschakelen naar een hogere versnelling. Simpel dus. 

Maar dit versnellen kan ook anders. In dezelfde situatie dat je 50 kilometer per uur rijdt in de derde versnelling en je wilt ineens versnellen. Dan kan je het gaspedaal volledig indrukken en de auto schakelt over naar een lagere versnelling. In die versnelling blijft de auto vervolgens totdat je het gaspedaal weer wat omhoog laat komen. Dan schakelt de auto weer automatisch op naar een hogere versnelling. Zie het maar zo: de auto wil zelf zo zuinig en soepel mogelijk rijden, dus als het toerental toestaat om op te schakelen, dan zal de automaat dat doen. 

Wil je dat de auto naar een lagere versnelling gaat bij afremmen? Dat is ook simpel. Ook hier let de auto op het toerental om neer te schakelen. Dus laat jij het gaspedaal los, dan zal de auto vertragen en schakelt de automaat terug. Simpel toch?

 

12 stappenplan voor rijbewijs

 Een automatische versnellingsbak bestaat uit de volgende standen: 

P staat voor Park, oftewel parkeren.

R staat voor Reverse, dus achteruit.

N voor Neutral dus dan staat de auto in z’n vrij, oftewel geen versnelling. 

D staat voor Drive, dus dit is de rij stand. 

Soms is er ook nog een S voor Sportstand. Doet hetzelfde als de Drive, maar schakelt over in hogere toerentallen en is wat sportiever. 

Bij sommige automaten heb je daarnaast ook uitgebreidere manieren om te schakelen. Zo kan jij zelf meer controle houden en dat kan erg handig zijn in bijvoorbeeld bergen en heuvels. Een goed voorbeeld van zo’n schakel automaat is in Volkswagen. Naast de D van drive staan een plus en een min. Door de pook naar de zijkant te duwen heb je de mogelijkheid om zelf op en neer te schakelen. Natuurlijk is de plus om te schakelen naar een hogere versnelling, de min is voor een lagere versnelling. 

Sommige auto’s hebben ditzelfde systeem niet alleen bij de versnellingspook, maar ook als een soort flippers aan het stuur. Dan kan je nog sneller op of neer schakelen. Dat lijkt net alsof je in de Formule 1 rijdt!

Voordelen van handgeschakeld rijden

Wat zijn de voordelen van handgeschakeld rijden? Natuurlijk is dit erg persoonlijk en kan dat enorm verschillen afhankelijk aan wie je het vraagt, maar de meerderheid is het eens over de volgende voordelen:

Het is goed om te leren hoe je moet rijden in een handgeschakelde auto. 

Je hebt veel controle over de auto. En hoewel dit in het begin wat overweldigend kan zijn, is het erg tof dat wanneer je beter wordt, het ook beter voelt om te rijden en je rijvertrouwen toeneemt. 

Dit is een van de redenen dat veel bestuurders handgeschakeld blijven rijden. Het voelt sportiever aan en het biedt meer een rij ervaring. 

Plus, handgeschakeld kunnen rijden is ook erg praktisch. De meeste auto’s in Nederland zijn op dit moment nog handgeschakeld, dus je kan gemakkelijk een auto huren, kopen of lenen en er direct mee wegrijden. 

Een andere reden die ook nog vaak wordt aangedragen om handgeschakeld te rijden is omdat het zuiniger zou zijn dan automaat. Dit was vroeger wel het geval, maar de afgelopen jaren zeker niet meer.  

rij angst

Voordelen van automaat rijden

Nu je de voordelen van handgeschakeld weet, wat zijn de voordelen van rijden met een automaat? 

Het lijkt zeker dat automaat rijden meer voordelen heeft dan handgeschakeld. 1 groot voordeel is dat de auto niet meer kan afslaan. Hoe fijn is dat!

Je hoeft niet meer zelf te koppelen en schakelen, dus er is geen mogelijkheid dat de motor afslaat. Zoals ik net heb genoemd kan je bij sommige automaten alsnog schakelen, maar dat is een extra optie om het meer sportief te maken. 

Omdat je dus niet hoeft te leren hoe je moet koppelen en schakelen, kan het veel rijlesuren schelen en is het mogelijk sneller je rijbewijs te halen. Maar je moet wel rekening houden dat de meeste rijscholen iets meer geld rekenen voor rijles in automaat. 

Rijden in een automaat is erg fijn vind ik zelf. Je kan meer ontspannen rijden, het is veiliger omdat je 2 handen aan het stuur kan houden doordat je niet hoeft te schakelen en je hoeft niet te koppelen. Het rijdt echt veel fijner. Gewoon een beetje gas geven, een beetje remmen, heerlijk! Zeker wanneer je in een file rijdt is het veel fijner om automaat te rijden dan in een handgeschakelde auto. 

Net noemde ik al dat de meeste auto’s in Nederland handgeschakeld zijn, maar doordat bijna alle autobedrijven gaan toeleggen op hybride auto’s en elektrische auto’s kan daar snel verandering in komen. Hybrides en elektrische auto’s zijn namelijk automaat. Dus het aantal automaten in Nederland neemt alleen maar toe in de komende jaren. 

Hier moet wel een nadeel bij worden genoemd. Het nadeel is dat een automaat aanschaffen als beginnersauto lastiger is dan een handgeschakelde auto. In de prijsklasse tot 3 duizend euro staan ongeveer 6500 automaten op Markplaats tegen bijna 50 duizend handgeschakelde auto’s. Dus 7x zoveel handgeschakeld als automaat. 

Een voordeel dat zeker niet voor iedereen geldt, maar wel genoemd moet worden is als je een beperking hebt aan één of meer benen. Het kan dan een verschrikking zijn om in een handgeschakelde auto te rijden, terwijl het prima rijdt in een automaat. Aangezien je de automaat bedient met 1 voet kan dit perfect zijn. 

Verschil in rijbewijs

Naast alle voordelen moet je ook rekening houden met het rijbewijs halen. Want er zijn restricties op het rijbewijs als het gaat om handgeschakeld en automaat. Het zit zo: Als je slaagt voor het praktijkexamen met een handgeschakelde auto, dan mag je met dat rijbewijs in zowel handgeschakelde auto’s rijden als in auto’s met een automaat.  Maar, slaag je voor het praktijkexamen met een automaat, dan krijg je de aantekening Çode 80’ op je rijbewijs en mag je alléén automaat rijden en géén handgeschakelde auto’s.  Het is wel mogelijk om daarna de aantekening op je rijbewijs te laten verwijderen zodat je ook handgeschakeld mag rijden. Dat doe je door het praktijkexamen opnieuw te halen, maar dan in een handgeschakelde auto. Je hoeft dan het theorie examen niet opnieuw te halen. 
mockup premium

Wil jij tot €850 besparen op je rijbewijs?
Het Videopakket Praktijk toont ALLES dat jij moet weten

voor het praktijkexamen.

Nu tijdelijk met €347 korting +2 bonussen!

Waarom automaat of handgeschakeld?

Nu je alle aspecten kent van handgeschakeld versus automaat, waarom zou jij kiezen voor het één of het ander? Dit kan heel simpel zijn. Om een voorbeeld te noemen, ik ken genoeg mensen die rijangst hadden omdat ze het idee dat de auto af kon slaan bij een stoplicht verschrikkelijk vonden. En daardoor wilden ze niet de auto in stappen. Kies dan voor een automaat, dan zijn die zorgen weggenomen.  Of wil jij in oldtimers gaan toeren en wil jij de “echte” sportieve rijervaring? Dan kan je natuurlijk kiezen voor handgeschakeld.  Mijn persoonlijke afweging is als volgt geweest: ik vind auto rijden tof en ik beleef er plezier aan. Het leren koppelen en schakelen kostte natuurlijk even tijd om te leren, maar ik kan nu in elke auto rijden en dat vind ik erg waardevol. Voor sommige banen in het verleden moest ik in veel verschillende auto’s rijden en dan was het niet goed geweest als ik alleen automaat mocht rijden. Maar voor woon-werkverkeer gaat mijn voorkeur uit naar het gemak van een automaat.  Dit is dus voor iedereen persoonlijk en jij moet ook jouw keuze zelf maken. Hopelijk heb ik je wel daarbij kunnen helpen. 

Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

Sneller slagen

Sneller slagen!

Download gratis dit ebook met 9 praktische tips. Maak niet dezelfde fouten als andere cursisten en haal je rijbewijs veel sneller. Met deze tips wordt je binnen no-time een pro achter het stuur!
BNOR examen: Een uitgebreide gids voor cursisten met zenuwen

BNOR examen: Een uitgebreide gids voor cursisten met zenuwen

Het BNOR examen is een speciaal examen bedoeld voor kandidaten die moeite hebben met het behalen van hun rijbewijs. Deze blog bevat alles wat je moet weten over dit speciale examen.

Het lijkt misschien een ontmoedigend vooruitzicht om vier keer achter elkaar te falen bij het rijexamen. Maar, maak je geen zorgen, er is een oplossing: het BNOR examen. Dit examen, ook wel bekend als het staatsexamen, is een alternatief voor mensen die moeite hebben om te slagen voor het traditionele rijexamen.

Wat is BNOR Examen?

BNOR staat voor Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid. Als je binnen vijf jaar vier keer bent gezakt voor het CBR rijexamen, kom je in aanmerking voor een BNOR examen.

Hoe werkt het BNOR Examen?

Het BNOR examen is niet makkelijker dan het reguliere CBR rijexamen. De eisen die aan je rijvaardigheid worden gesteld, zijn wettelijk vastgelegd en zijn dezelfde als bij het CBR. Het grote verschil is echter de aanpak van het examen.

Duur van het BNOR Examen

Een BNOR examen duurt in totaal 70 minuten. Daarvan is ongeveer 35 minuten bestemd voor de examenrit. De rest van de tijd is gereserveerd voor persoonlijke begeleiding en eventuele pauzes om tot rust te komen.

Omgaan met Zenuwen

BNOR is bijzonder attent voor kandidaten die last hebben van zenuwen. De examinator doet er alles aan om je op je gemak te stellen tijdens de rit. Zo kan het voertuig even aan de kant van de weg gezet worden om de zenuwen onder controle te krijgen.

Voorbereiden op het BNOR Examen

Naast een geldig identiteitsbewijs, moet je ook een ingevuld zelfreflectie-formulier meenemen naar het BNOR examen. Dit formulier, dat je van tevoren bij je rij-instructeur kunt krijgen, gaat over je eigen visie op je rijvaardigheid.

mockup premium

Wil jij tot €850 besparen op je rijbewijs?
Het Videopakket Praktijk toont ALLES dat jij moet weten

voor het praktijkexamen.

Nu tijdelijk met €347 korting +2 bonussen!

Kosten van het BNOR Examen

Het BNOR examen kost iets meer dan het reguliere CBR rijexamen. Het CBR rekent een toeslag voor het BNOR rijexamen, wat neerkomt op zo’n 27,75 euro extra.

Wachttijd voor het BNOR Examen

Houd er rekening mee dat de wachttijden voor een BNOR examen over het algemeen langer zijn dan voor een regulier CBR rijexamen.

Terugval na het BNOR Examen

Als je na het BNOR examen nog steeds niet slaagt, blijf je het BNOR examen afleggen tot je uiteindelijk wel slaagt. Er is geen wettelijke limiet op het aantal keren dat je het BNOR examen kunt doen.

Conclusie

Het BNOR examen is een uitstekende optie voor kandidaten die moeite hebben met het behalen van hun rijbewijs. Hoewel het niet makkelijker is dan het reguliere CBR rijexamen, biedt het meer tijd en persoonlijke begeleiding, wat veel mensen helpt om uiteindelijk toch te slagen. Dus, als je worstelt met je rijexamen, overweeg dan het BNOR examen als je volgende stap.

Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

Sneller slagen

Sneller slagen!

Download gratis dit ebook met 9 praktische tips. Maak niet dezelfde fouten als andere cursisten en haal je rijbewijs veel sneller. Met deze tips wordt je binnen no-time een pro achter het stuur!
CBR Herexamen: Alles Wat Je Moet Weten

CBR Herexamen: Alles Wat Je Moet Weten

Het is nooit leuk om te horen dat je gezakt bent voor je rij- of theorie-examen. Maar maak je geen zorgen, je hebt altijd de mogelijkheid om een CBR herexamen aan te vragen. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over het CBR herexamen, van wanneer je het kunt doen tot hoe je jezelf het beste kunt voorbereiden. Dus lees snel verder en zorg ervoor dat je dit keer slaagt voor je CBR herexamen!

Wanneer mag je een CBR herexamen doen?

Eerste keer gezakt

Ben je voor de eerste keer gezakt voor je CBR herexamen voor de auto? Dan mag je op zijn vroegst na 2 weken herexamen doen. Zo heb je voldoende tijd om te werken aan je verbeterpunten.

Tweede keer of vaker gezakt

Als je voor de tweede keer of vaker bent gezakt voor je CBR herexamen voor de auto, heb je langer de tijd nodig om te werken aan je verbeterpunten. Daarom mag je op zijn vroegst na 7 weken weer afrijden.

Examen afgebroken

Als je examen voor de auto is afgebroken door verkeersgevaarlijk gedrag, moet je minstens 15 weken wachten voordat je herexamen mag doen. Voor het examen bromfiets, brommobiel, motor verkeersdeelneming of auto met aanhangwagen is dat minstens 6 weken.

Hoe vraag je een CBR herexamen aan?

Praktijkexamen

Als je gezakt bent voor je rijexamen, kan je rijschool een CBR herexamen voor je regelen. Het is verstandig om met je instructeur te overleggen wanneer je het beste weer kunt gaan lessen en wat de rijlesplanning is.

Theorie-examen

Je kunt een herexamen reserveren nadat de uitslag van het vorige examen is verwerkt. Dit gebeurt binnen 24 uur na je examen. Zodra je het uitslagformulier per e-mail hebt ontvangen, kan je reserveren via Mijn CBR of via je opleider.

  Wat zijn de wachttijden voor een CBR herexamen?

  Op de website van het CBR kun je zien wat de gemiddelde wachttijd voor het theorie-examen en het praktijkexamen is.

  Op Mijn CBR kun je per examenlocatie zien op welke data en tijden je theorie-examen kunt doen.

  Wat als je meerdere keren gezakt bent voor je rijexamen?

  Faalangstexamen

  Soms zakken mensen vanwege extreme zenuwen één keer of vaker voor het rijexamen. Gelukkig bestaat er dan een goed alternatief: het faalangstexamen. De rijschool kan dit examen voor je aanvragen.

  Nader Onderzoek Rijvaardigheid

  Als je 4 keer binnen 5 jaar bent gezakt voor je rijexamen, doe je de keren daarna een speciaal examen bij het CBR. Dat heet een nader onderzoek rijvaardigheid. De rijschool kan dit voor je reserveren. Dit onderzoek duurt 1 uur en 10 minuten, wat 15 minuten langer is dan een gewoon rijexamen. De examinator heeft hierdoor meer tijd om je op je gemak te stellen. De eisen om te slagen en de rijtijd zijn hetzelfde als bij een gewoon rijexamen.
  mockup premium

  Wil jij tot €850 besparen op je rijbewijs?
  Het Videopakket Praktijk toont ALLES dat jij moet weten

  voor het praktijkexamen.

  Nu tijdelijk met €347 korting +2 bonussen!

  Wat zijn de kosten voor een CBR herexamen?

  De kosten voor een CBR herexamen variëren afhankelijk van het type examen en of het een regulier herexamen of een nader onderzoek rijvaardigheid betreft. Voor een gewoon herexamen in 2023 zijn de kosten €125,75 plus extra kosten voor de rijschool en lesauto. Deze kosten zijn lager dan voor een nader onderzoek rijvaardigheid. Daarnaast komen er nog kosten bij voor administratiekosten, het gebruik van de lesauto en de aanwezigheid van de instructeur.

  De kosten voor een theorie-herexamen in 2023 zijn €41 per poging.

   

  Hoe bereid je je voor op een CBR herexamen?

  Maak een goede planning

  Samen met je rijschool kun je een planning maken om ervoor te zorgen dat je voldoende tijd hebt om je voor te bereiden op je rijexamen.

  Werk aan je verbeterpunten

  Maak gebruik van wat de examinator je heeft verteld na je vorige examen. Dan weet je waar je voor de volgende keer aan moet werken samen met je instructeur.

  Bereid je goed voor

  Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg ervoor dat je alle onderdelen van het examen goed beheerst en dat je eventuele zenuwen onder controle hebt.

   

  Tips voor het CBR herexamen

  • Ga direct door met rijlessen na het zakken voor je examen. Zo blijf je in de leermodus en kun je je verbeterpunten direct aanpakken.
  • Overleg met je instructeur wanneer je klaar bent om het CBR herexamen aan te vragen.
  • Als je extreem zenuwachtig bent, overweeg dan een faalangst-rijexamen.
  • Maak gebruik van de tips en feedback van je examinator en instructeur om je slaagkansen te vergroten.

  Conclusie

  Het is nooit leuk om te zakken voor je rij- of theorie-examen, maar gelukkig is er altijd de mogelijkheid om een CBR herexamen aan te vragen. Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent, werk aan je verbeterpunten en maak een goede planning met je rijschool. Met de juiste voorbereiding en mindset kun je de volgende keer met vertrouwen je herexamen afleggen en hopelijk slagen!

  Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

  Sneller slagen

  Sneller slagen!

  Download gratis dit ebook met 9 praktische tips. Maak niet dezelfde fouten als andere cursisten en haal je rijbewijs veel sneller. Met deze tips wordt je binnen no-time een pro achter het stuur!
  Faalangst Rijexamen: Overwinnen van Angst en Succesvol Slagen

  Faalangst Rijexamen: Overwinnen van Angst en Succesvol Slagen

  Het behalen van je rijbewijs is een mijlpaal in je leven. Eindelijk kan je in alle vrijheid de weg op en gaan waar je wilt. Maar wat als de angst voor het rijexamen je belemmert om te laten zien wat je kunt? Gelukkig is er een oplossing: het faalangst rijexamen. In dit artikel zullen we alles bespreken wat je moet weten over het faalangst rijexamen, inclusief hoe je het kunt aanvragen, wat je kunt verwachten tijdens het examen, en tips om je angst te overwinnen en succesvol te slagen.

  Waarom kiezen voor een faalangst rijexamen?

  Natuurlijk is het heel normaal om zenuwachtig te zijn voor een rijexamen. Maar voor sommige mensen kan de angst zo overweldigend zijn dat ze niet kunnen presteren. Voor die mensen is het faalangst rijexamen speciaal ontworpen.  Het biedt een extra rustige en ondersteunende omgeving, zodat jij je op je gemak kunt voelen en optimaal kunt presteren tijdens het examen. Het zou zonde zijn om je rijbewijs niet te halen vanwege je zenuwen, en daarom is het faalangst rijexamen de ideale keuze voor jou.

  Hoe werkt het faalangst rijexamen?

  Het faalangst rijexamen lijkt op het reguliere rijexamen, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. Tijdens het faalangst rijexamen krijg je meer tijd om het examen af te leggen, wat betekent dat je minder druk voelt om te presteren binnen een beperkte tijdspanne. Daarnaast word je begeleid door een speciaal opgeleide examinator die ervaring heeft in het begeleiden van mensen met faalangst. Ze begrijpen je angsten en zullen er alles aan doen om je gerust te stellen en te ondersteunen tijdens het examen. Een ander voordeel van het faalangst rijexamen is de mogelijkheid om een time-out aan te vragen. Als je merkt dat de spanning te hoog oploopt, kun je de examinator vragen om even te stoppen en tot rust te komen. Dit geeft je de kans om je zenuwen onder controle te krijgen voordat je verder gaat. Het faalangst rijexamen is erop gericht om jou te helpen om je angst te overwinnen en met vertrouwen achter het stuur te zitten.

   Hoe vraag je een faalangst rijexamen aan?

   Het aanvragen van een faalangst rijexamen is eenvoudig. Je moet contact opnemen met je rijschool en aangeven dat je graag een faalangst rijexamen wilt afleggen. De rijschool zal het faalangstexamen voor jou reserveren bij het CBR. Het is belangrijk om te vermelden dat je geslaagd moet zijn voor je theorie-examen voordat je een faalangst rijexamen kunt afleggen. Zodra het faalangstexamen is gereserveerd, ontvang je alle benodigde informatie om je voor te bereiden op het examen.

   Wat kun je verwachten tijdens het faalangst rijexamen?

   Het faalangst rijexamen duurt langer dan het reguliere rijexamen. In totaal heb je 80 minuten de tijd, waarvan 35 minuten besteed worden aan de daadwerkelijke examenrit. De resterende tijd is bedoeld voor een time-out en om ervoor te zorgen dat je zo ontspannen mogelijk bent. Het faalangst rijexamen volgt dezelfde volgorde als het reguliere rijexamen en beoordeelt dezelfde vaardigheden, zoals voertuigbeheersing, kijkgedrag, verlenen van voorrang, in- en uitvoegen, rijden op kruispunten en rotondes, inhalen en bijzondere verrichtingen. Tijdens het faalangst rijexamen heb je de mogelijkheid om een time-out aan te vragen als je merkt dat de spanning te hoog oploopt. Je kunt de auto op een veilige en rustige plek stoppen en even tot rust komen. De duur van de time-out bepaal je zelf en je kunt zo vaak als nodig is een time-out aanvragen. De examinator zal je tijdens de time-out begeleiden en ervoor zorgen dat je je weer op je gemak voelt voordat je verder gaat met het examen.
   mockup premium

   Wil jij tot €850 besparen op je rijbewijs?
   Het Videopakket Praktijk toont ALLES dat jij moet weten

   voor het praktijkexamen.

   Nu tijdelijk met €347 korting +2 bonussen!

   Tips voor het faalangst rijexamen

   Als je je voorbereidt op het faalangst rijexamen, zijn er enkele tips die je kunnen helpen om je angst te overwinnen en succesvol te slagen:
   • Een goede voorbereiding is essentieel. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de examenprocedure en wat er van je verwacht wordt tijdens het faalangst rijexamen. Neem de tijd om te oefenen en vertrouwd te raken met de verkeersregels en -vaardigheden.
   • Zorg goed voor jezelf. Zorg ervoor dat je voldoende slaapt en een gezond ontbijt neemt op de dag van het examen. Vermijd het gebruik van kalmerende middelen, omdat deze je alertheid kunnen beïnvloeden.
   • Maak je geen zorgen over kleine foutjes. Iedereen maakt wel eens fouten tijdens het rijden, en dit is ook tijdens het faalangst rijexamen niet erg. Blijf rustig en focus je op het herstellen van eventuele fouten.
   • Identificeer je angsten en vraag je af of deze gedachten wel echt kloppen. Vaak zijn onze angsten gebaseerd op irrationele gedachten en kunnen we ze weerleggen door logisch na te denken.
   • Focus op je sterke punten en positieve gedachten. Denk aan de complimenten die je hebt ontvangen over je rijstijl of je vaardigheden. Ga uit van je krachten en probeer niet aan alles te twijfelen.
    

   Rijangst na het behalen van je rijbewijs?

   Het faalangst rijexamen is speciaal ontworpen voor mensen die last hebben van faalangst tijdens het rijexamen. Maar wat als je al in het bezit bent van een rijbewijs en nog steeds last hebt van rijangst? In dat geval zou de RijZekertraining van de ANWB een goede optie kunnen zijn. Deze training is gericht op het verminderen van rijangst en het vergroten van je zelfvertrouwen op de weg.  

   Conclusie

   Het faalangst rijexamen biedt een oplossing voor mensen die last hebben van faalangst tijdens het rijexamen. Het biedt een rustige en ondersteunende omgeving, evenals de mogelijkheid om een time-out aan te vragen.

   Met de juiste voorbereiding en mindset kun je je angst overwinnen en succesvol slagen voor het faalangst rijexamen. Onthoud dat fouten maken normaal is en dat je sterke punten hebt die je kunt benutten. Met de juiste begeleiding en ondersteuning is het behalen van je rijbewijs binnen handbereik, zelfs als je last hebt van faalangst.

   Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

   Sneller slagen

   Sneller slagen!

   Download gratis dit ebook met 9 praktische tips. Maak niet dezelfde fouten als andere cursisten en haal je rijbewijs veel sneller. Met deze tips wordt je binnen no-time een pro achter het stuur!