Turborotonde: Alles dat je moet weten

Turborotonde: Alles dat je moet weten

Turborotondes zijn een essentieel onderdeel van het moderne verkeerslandschap. Ze zijn ontworpen om de verkeersveiligheid te verhogen en de doorstroming van verkeer te verbeteren. In dit artikel leg ik uit wat turborotondes zijn, hun kenmerken, voordelen, maar natuurlijk ook hoe je gemakkelijk een turborotonde op- en afrijdt.

Wat is een turborotonde?

Turborotondes zijn een specifieke vorm van rotondes, ontworpen met het oog op verhoogde verkeersveiligheid en efficiëntie. In tegenstelling tot traditionele rotondes, waar bestuurders hun rijstrook kunnen kiezen nadat ze de rotonde zijn opgereden, vereisen turborotondes dat bestuurders vóór het betreden van de rotonde de juiste rijstrook kiezen. Dit elimineert conflicten als gevolg van rijstrookwisselingen op de rotonde zelf.

Verkeersborden met uitleg

Verkeersbordenoverzicht

Voorkom dat je zakt voor het theorie-examen. Je ontvangt een overzicht van alle verkeersborden die je moet weten voor het theorie-examen. In dit overzicht zie je alle borden staan met handige uitleg.

Kenmerken van turborotondes

De volgende kenmerken onderscheiden turborotondes van traditionele rotondes:

Belangrijkste kenmerken van turborotondes

Turborotondes hebben een aantal essentiële kenmerken waaraan ze moeten voldoen:

 • Rijstrookkeuze vóór de rotonde: Bestuurders moeten al voor het oprijden van de turborotonde de juiste rijstrook kiezen. Dit voorkomt snij- en weefconflicten op de rotonde.
 • Spiraalmarkering: De spiraalmarkering leidt het verkeer soepel van binnen naar buiten, waardoor er geen extra stuurcorrecties nodig zijn tijdens het ‘rondrijden’.
 • Voorrang aan maximaal twee rijstroken: Aan niet meer dan twee rijstroken op de rotonde moet voorrang verleend worden.
 • Eén geheel rotondetak: Ten minste één rotondetak moet zich als één geheel aanbieden, waarbij aan maximaal twee rijstroken op de rotonde voorrang moet worden verleend.

Aanvullende Kenmerken van Turborotondes

Naast de essentiële kenmerken zijn er ook een aantal aanvullende kenmerken die bijdragen aan de efficiëntie en veiligheid van turborotondes:

 • Eén keuzevak per rijstrooksegment: Op elk gedeelte van een rijstrook moet er één keuzevak aanwezig zijn om de rotonde te verlaten of te vervolgen.
 • Dubbele rijstroken op de hoofdafvoertakken: Dit verhoogt de capaciteit van de rotonde.
Turborotonde Zaandam

Rijden op een turborotonde

Rijden op een turborotonde lijkt in eerste instantie misschien een lastige taak, maar met een beetje voorbereiding en begrip van de regels kun je er gemakkelijk doorheen manoeuvreren als een pro. 

Om op een turborotonde te rijden, moet je je eerst bewust zijn van de afrit van je bestemming. Voordat je de rotonde bereikt, moet je weten welke afslag je moet nemen. Dit helpt om vanaf het begin de juiste rijstrook te kiezen. De buitenste rijstroken zijn over het algemeen voor degenen die de eerste of tweede afslag nemen, terwijl de binnenste rijstroken voor degenen zijn die verder rond de cirkel willen rijden.

Vergeet vervolgens niet om altijd voorrang te verlenen aan bestuurders die zich al in de cirkel bevinden. Dit is een algemene regel voor alle rotondes en is vooral belangrijk in een turborotonde waar de verkeersstroom constant is. Wees geduldig en wacht op een veilige opening om in te voegen. Als je eenmaal in de cirkel bent, blijf dan op je rijstrook tot je de afrit bereikt. Verander niet van rijstrook binnen de rotonde omdat dit tot verwarring en ongelukken kan leiden.

Signaleren is een ander cruciaal aspect bij het rijden op een turborotonde. Gebruik altijd je richtingaanwijzers bij het verlaten van de rotonde. Dit toont niet alleen je intentie aan andere bestuurders, maar zorgt er ook voor dat het verkeer vlotter en veiliger doorstroomt.

Houd ten slotte een constante snelheid aan tijdens het rijden op de turborotonde. Als je met de verkeersstroom meegaat, is het voor andere bestuurders gemakkelijker om je beweging te voorspellen en dienovereenkomstig te reageren. Vermijd abrupt stoppen of versnellen omdat dit de doorstroming kan verstoren en het risico op botsingen kan verhogen.

Kortom, rijden op een turborotonde lijkt in het begin misschien ingewikkeld, maar met oefening en het opvolgen van deze richtlijnen ben je er binnen de kortste keren bedreven in. Vergeet niet dat het primaire doel van een turborotonde is om een soepele en veilige verkeersstroom te bevorderen. Dus blijf kalm, wees geduldig en volg de regels. Je kunt het! Na verloop van tijd zul je merken dat rijden op een turborotonde je best gemakkelijk af kan gaan.

Soorten turborotondes

Er zijn verschillende soorten turborotondes, afhankelijk van de verdeling van de verkeersintensiteit over de takken. Afhankelijk van de specifieke behoeften van een kruispunt, kan een bepaalde vorm van turborotonde het meest geschikt zijn.

De verschillende soorten turborotondes omvatten onder andere:

 • Enkelstrooks turborotonde: Dit type turborotonde heeft slechts één rijstrook op de rotonde. Het is het meest geschikt voor rustige zijtakken waar meestal één rijstrook voldoende is.
 • Dubbele rijstrooks turborotonde: Dit type turborotonde heeft twee rijstroken op de rotonde. Het is ideaal voor drukkere kruispunten waar meer capaciteit nodig is.
 • Driestrooks turborotonde: Dit type turborotonde heeft drie rijstroken op de rotonde. Het is vooral nuttig op zeer drukke kruispunten waar een hoge verkeersstroom wordt verwacht.
toerenteller

Voordelen van urborotondes

Turborotondes hebben verschillende voordelen ten opzichte van traditionele rotondes:

Verhoogde Verkeersveiligheid

Turborotondes zijn ontworpen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Door bestuurders te dwingen vooraf de juiste rijstrook te kiezen, worden snij- en weefconflicten op de rotonde zelf geëlimineerd. Dit leidt tot minder ongevallen.

Verbeterde Doorstroming

Turborotondes verbeteren de doorstroming van verkeer. Ze zijn in staat om meer verkeer te verwerken dan traditionele rotondes, waardoor ze bijzonder nuttig zijn op drukke verkeersknooppunten.

Vermindering van Verkeersopstoppingen

Door het verbeteren van de doorstroming van verkeer kunnen turborotondes bijdragen aan het verminderen van verkeersopstoppingen. Dit kan leiden tot een vermindering van de reistijd voor bestuurders en een verbetering van de algehele verkeersefficiëntie.

Locaties van turborotondes

Turborotondes worden over de hele wereld gebruikt. In Nederland zijn er inmiddels meer dan 680 turborotondes gerealiseerd. Maar ook buiten Nederland zijn er turborotondes in het straatbeeld verschenen, zoals in Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Hongarije, Roemenië, Slovenië, Kroatië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Spanje, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Canada en Aruba.

Conclusie

Turborotondes zijn een innovatieve oplossing voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en efficiëntie. Met hun unieke ontwerp en talrijke voordelen zijn ze een waardevolle aanvulling op het moderne verkeerslandschap. Als je een bestuurder bent is het belangrijk om te begrijpen hoe turborotondes werken en hoe ze bijdragen aan een veiliger en efficiënter verkeerssysteem.

Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

mockup premium

Tot €950 besparen op je rijbewijs?

Met VideoRijles.nl Premium ben jij voorbereid op het praktijkexamen
en haal jij het maximale uit ELKE rijles.

Rijden zonder rijbewijs: wat zijn de gevolgen?

Rijden zonder rijbewijs: wat zijn de gevolgen?

Het bezitten van een geldig rijbewijs is een keiharde vereiste als je in Nederland een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg wilt besturen. Rijden zonder rijbewijs kan ernstige gevolgen hebben, zowel wettelijk als persoonlijk. Maar wat zijn deze gevolgen precies? En wat als je je rijbewijs gewoon thuis bent vergeten?

De wet op rijden zonder rijbewijs

Volgens Artikel 107 van de Wegenverkeerswet dient elke bestuurder van een motorrijtuig op de weg een rijbewijs te hebben dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit. Dit betekent dat het rijden zonder geldig rijbewijs bij wet verboden is.

“Aan de bestuurder van een motorrijtuig op de weg dient door de daartoe bevoegde autoriteit een rijbewijs te zijn afgegeven voor het besturen van motorrijtuigen van de categorie waartoe dat motorrijtuig behoort.”

Wat gebeurt er als je rijdt zonder rijbewijs?

Als je zonder geldig rijbewijs rijdt, bega je een overtreding. Hoewel overtredingen niet als een ernstig strafbaar feit worden beschouwd, kan de straf voor rijden zonder geldig rijbewijs flink oplopen.

Rijbewijs thuis vergeten

Mogelijk rij je zonder rijbewijs omdat je deze thuis bent vergeten. In dit geval ben je wel in het bezit van een geldig rijbewijs en is de straf een stuk milder dan bij het rijden zonder rijbewijs.

De gevolgen van rijden zonder rijbewijs

Rijden zonder geldig rijbewijs kan grote gevolgen hebben. Wanneer je zonder rijbewijs de weg op gaat en bij een verkeersongeval betrokken raakt, ben je niet verzekerd. Dat betekent dat je met een flinke schadepost kan komen te zitten, die u in het ergste geval een leven lang kan blijven achtervolgen.

Onverzekerd rijden: een strafbaar feit

Als je wel een rijbewijs hebt, maar niet verzekerd bent, pleeg je ook een strafbaar feit. Dit is bepaald in artikel 30 van de WAM. De maximale straf hierop is een hechtenis van 3 maanden, een geldboete van de tweede categorie en bovendien kan een rijontzegging van hoogstens 1 jaar opgelegd worden.

rijden zonder rijbewijs, onverzekerd

Verschil tussen rijden tijdens rijontzegging en joyriding

Rijden zonder rijbewijs betekent in feite dat iemand zonder toestemming van bevoegde instanties een motorvoertuig bestuurt. In die zin lijkt het vergrijp op rijden tijdens rijontzegging of joyriding, maar toch zijn er verschillen.

Rijden Tijdens Rijontzegging

In het geval van rijden tijdens rijontzegging heeft de bestuurder wel ooit een geldig rijbewijs behaald, maar is hij of zij (bijvoorbeeld vanwege een invordering wegens snelheid) tijdelijk niet bevoegd om het te gebruiken. Dit is dus wat anders dan een situatie waarin iemand helemaal geen rijbewijs heeft.

Joyriding

Joyriding wordt omschreven als het rijden met andermans auto zonder dat de eigenaar daarvoor (expliciet of impliciet) toestemming heeft gegeven.

Verschil tussen rijverbod en rijontzegging

Een rijverbod en een rijontzegging zijn twee verschillende dingen. Bij een rijontzegging mag de persoon voor een bepaalde periode geen motorvoertuig meer besturen, terwijl een rijverbod nog een stapje verder gaat. Bij een rijverbod mag de persoon in kwestie helemaal geen voertuigen meer besturen, dus ook niet fietsen.

Straffen: boete en celstraf voor rijden zonder rijbewijs

Afhankelijk van de situatie, kan de straf voor rijden zonder rijbewijs variëren.

Eerste keer: vaak alleen geldboete

De eerste keer dat je wordt aangehouden voor rijden zonder geldig rijbewijs, ontvang je vaak een strafbeschikking. Dit is een voorstel van het Openbaar Ministerie om de zaak zonder tussenkomst van de rechter af te doen middels een geldboete.

Bij recidive: mogelijk hechtenis

Wordt je na een eerste veroordeling binnen 4 jaar opnieuw aangehouden zonder rijbewijs, dan is naast een geldboete (afhankelijk van het type voertuig) voorwaardelijke hechtenis vaak onvermijdelijk.

Rijden zonder rijbewijs en een strafblad

Het is belangrijk om te weten dat door het accepteren van een strafbeschikking van het OM, je impliciet schuld bekent en het strafbare feit wordt geregistreerd in justitiële documentatie. Met andere woorden: je krijgt een strafblad.

De gevolgen voor jongeren die rijden zonder rijbewijs

Uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) blijkt dat steeds meer jongeren tussen de 12 en 17 jaar een boete krijgen voor rijden zonder rijbewijs. De gevolgen hiervan kunnen ernstig zijn, zowel op korte als op lange termijn.

Hoge kosten en geen verzekering

Als een jongere zonder rijbewijs iemand aanrijdt die daardoor invalide en/of arbeidsongeschikt raakt, kunnen de kosten oplopen tot honderdduizenden euro’s.

Een strafblad en een fikse boete

Als een jongere zonder rijbewijs wordt aangehouden door de politie, kan hij of zij rekenen op een gemiddelde boete van € 180, evenals een strafblad.

Conclusie

Het is duidelijk dat rijden zonder rijbewijs ernstige gevolgen kan hebben. Het is dus van essentieel belang om altijd je rijbewijs bij je te hebben als je de weg op gaat. En vergeet niet: als je nog geen rijbewijs hebt, kan je beter wachten tot je er wel één hebt voordat je achter het stuur kruipt. De gevolgen zijn het gewoon niet waard.

Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

mockup premium

Tot €950 besparen op je rijbewijs?

Met VideoRijles.nl Premium ben jij voorbereid op het praktijkexamen
en haal jij het maximale uit ELKE rijles.

Alle voorrangsborden + betekenis op een rij

Alle voorrangsborden + betekenis op een rij

Een cruciaal onderdeel van veilig rijden is het begrijpen van voorrangsborden. Deze borden zijn ontworpen om autorijders te helpen bij het navigeren door verkeerssituaties, zodat je niet tegen elkaar op botst. Natuurlijk moet je alle verkeersborden en betekenis weten voor het theorie-examen auto en het praktijkexamen.

Hier is een overzicht van de meest voorkomende voorrangsborden en hoe jij ze kan ‍herkennen.

Alle voorrangsborden op een rij

Er zijn verschillende verkeersborden die voorrangssituaties en omstandigheden waarin je een andere bestuurder voor moet laten gaan, aangeven. Hieronder vind je een lijst met enkele van de meest voorkomende voorrangsborden:

voorrangsbord B1

Verkeersbord B1: Voorrangsweg

Dit verkeersbord betekent dat je op een voorrangsweg rijdt.

voorrangsbord B2

Verkeersbord B2: Einde voorrangsweg

Dit verkeersbord geeft aan dat de voorrangsweg eindigt.

voorrangsbord B3

Verkeersbord B3: Voorrangskruispunt

Dit verkeersbord geeft een voorrangskruispunt aan. Jij hebt voorrang op het kruispunt van zowel links als rechts. 

Ezelsbruggetje: de dikke streep heeft voorrang op de dunne streep 

voorrangsbord B4

Verkeersbord B4: Voorrangskruispunt zijweg links

Dit verkeersbord geeft een voorrangskruispunt aan. Op het kruispunt heb jij voorrang op het verkeer van links.

Ezelsbruggetje: de dikke streep heeft voorrang op de dunne streep 

voorrangsbord B5

Verkeersbord B5: Voorrangskruispunt zijweg rechts

Dit verkeersbord geeft een voorrangskruispunt aan. Op het kruispunt heb jij voorrang op het verkeer van rechts.

Ezelsbruggetje: de dikke streep heeft voorrang op de dunne streep 

voorrangsbord B6

Verkeersbord B6: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

Dit verkeersbord geeft aan dat jij alle bestuurders op de kruisende weg voorrang moet verlenen.

 

voorrangsbord B7

Verkeersbord B7: Stop: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

Dit verkeersbord geeft aan dat jij moet stoppen en alle bestuurders op de kruisende weg voorrang moet verlenen. Zelfs als er geen verkeers aan komt, dan moet je alsnog tot stilstand komen. 

 

voorrangsbord F5

Verkeersbord F5: Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting

Dit verkeersbord geeft aan dat jij tegemoetkomend verkeer voorrang moet geven. 

 

voorrangsbord F6

Verkeersbord F6: Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan

Dit verkeersbord geeft aan dat tegemoetkomend verkeer aan jou voorrang moet geven.

 

Wil jij alle verkeersborden leren? Check dan deze blog: ‘Alle verkeersborden uitgelegd + ezelsbruggetjes‘ of bekijk de video hieronder. 

Verkeersborden met uitleg

Verkeersbordenoverzicht

Voorkom dat je zakt voor het theorie-examen. Je ontvangt een overzicht van alle verkeersborden die je moet weten voor het theorie-examen. In dit overzicht zie je alle borden staan met handige uitleg.

voorrangsbord met onderbord

Onderborden bij voorrangsbord

In sommige gevallen hangt er een verkeersbord onder het voorrangsbord. Dit biedt aanvullende informatie of uitleg over bijvoorbeeld verkeersgedrag, omleidingen, uitzonderingen, en voertuigcategorieën. Zo’n onderbord kan de verkeersborden B1, B3, B5 en B7 aanvullen om het verloop van de weg aan te geven waarop een bestuurder op het volgende kruispunt voorrang heeft.

Voorrangsbord binnen of buiten de bebouwde kom

In Nederland worden de verkeersborden die voorrang aanduiden bijna altijd rechts van de weg geplaatst en eventueel herhaald boven de rijbaan of links. Aan de plaatsing van het bord zie je of je binnen of buiten de bebouwde kom rijdt. Binnen de bebouwde kom staat het bord vóór het kruispunt en buiten de bebouwde kom erna.

Voorrangstekens op het wegdek

Naast verkeersborden zijn er ook voorrangstekens die op het wegdek zelf zijn aangebracht. De enige voorrangstekens die wij kennen (behalve de tijdelijke borden die bijzondere situaties aanduiden) zijn de haaientanden en de stopstreep.

Boetes voor het niet verlenen van voorrang

Het niet verlenen van voorrang kan leiden tot aanzienlijke boetes. Als je bijvoorbeeld geen voorrang verleent aan verkeer van rechts, een tram, voetgangers met een blindengeleidestok of -hond of overstekend op een zebrapad, auto’s met zwaailichten of doorkruis je een militaire colonne, dan betaal je een boete van ongeveer € 250,- afhankelijk van de overtreding.

Verkeersregels zijn er om ons allen veilig te houden op de weg. Zorg ervoor dat je ze kent en respecteert om onnodige boetes en ongevallen te voorkomen. En vergeet niet, veilig rijden is een verantwoordelijkheid die we allemaal delen.

Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

mockup premium

Tot €950 besparen op je rijbewijs?

Met VideoRijles.nl Premium ben jij voorbereid op het praktijkexamen
en haal jij het maximale uit ELKE rijles.

Toerenteller: Wat is het en waar gebruik je het voor?

Toerenteller: Wat is het en waar gebruik je het voor?

Heb je je ooit afgevraagd wat die metertjes op het dashboard van je auto doen? Een daarvan is de toerenteller, een cruciaal instrument dat de gezondheid en efficiëntie van je motor bewaakt. Maar waarom is het zo belangrijk en hoe werkt het precies? Ik vertel je alles in deze blog.

Wat is een toerenteller?

Een toerenteller is een meetapparaat dat aangeeft hoe snel een as ronddraait. In voertuigen wordt dit meestal gemeten in omwentelingen per minuut (RPM). 

De toerenteller in je auto werkt door het aantal omwentelingen van de krukas van de motor te meten. Hij vertaalt deze informatie naar een aantal dat je op het dashboard kunt aflezen. Dit nummer geeft aan hoe snel je motor draait.

Verkeersborden met uitleg

Verkeersbordenoverzicht

Voorkom dat je zakt voor het theorie-examen. Je ontvangt een overzicht van alle verkeersborden die je moet weten voor het theorie-examen. In dit overzicht zie je alle borden staan met handige uitleg.

Het lezen van een toerenteller

Op de toerenteller zie je vaak een symbool ‘x100’ of ‘x1000’. Dit betekent dat je het afgelezen getal met 100 of 1000 moet vermenigvuldigen om het daadwerkelijke toerental van de motor te krijgen.

Ter voorbeeld: wijst de toerenteller naar de 2 en staat op de teller ‘x1000’ dan zijn dat 2000 toeren.

Waarom een toerenteller belangrijk is

Een toerenteller is niet zomaar een fancy gadget op je dashboard. Het geeft aan hoe hard je motor werkt. Dit is cruciale informatie om te bepalen of je motor overbelast of onderbelast is. Je kunt je rijgedrag hierop aanpassen om de levensduur van je motor te verlengen.

In een handgeschakelde auto gebruik je het aantal toeren om te bepalen wanneer je het beste kan schakelen.

Bij moderne auto’s kan dit vaak al onder de 2000 toeren per minuut. Onder de 800 toeren per minuut zal een auto afslaan omdat er dan te weinig brandstof en lucht de motor inkomt.

Het aantal toeren dat de motor maakt, beïnvloedt ook het brandstofverbruik. Hoe hoger het toerental, hoe meer brandstof de auto verbruikt. Het is dus niet alleen goed voor je motor om het toerental stabiel te houden, maar ook voor je portemonnee!

De toerenteller in een automaat

Ook in een automatische auto is een toerenteller aanwezig, ook al hoef je niet zelf te schakelen. Het kan namelijk nog steeds nuttig zijn om te weten hoe hard de motor werkt. Daarnaast kan een fluctuerend toerental wijzen op problemen onder de motorkap.

toerenteller

De toerenteller en motorproblemen

Een schommelend toerental kan een indicatie zijn van problemen met de motor. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat er een probleem is met de brandstoftoevoer of de ontsteking.

Let hier dus op als je ziet dat het aantal toeren erg onregelmatig is.

De toerenteller en de toerenbegrenzer

In veel auto’s is er ook een toerenbegrenzer aanwezig. Deze wordt door de toerenteller in werking gesteld zodra het toerental een bepaald punt bereikt. Dit is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat de motor te hard draait en beschadigd raakt.

Conclusie

De toerenteller is dus een onmisbaar instrument in elke auto. Het helpt je niet alleen te bepalen wanneer je moet schakelen en hoe zuinig je rijdt, maar kan je ook waarschuwen voor mogelijke problemen met de motor. Dus de volgende keer dat je in je auto stapt, vergeet dan niet om even naar je toerenteller te kijken!

Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

mockup premium

Tot €950 besparen op je rijbewijs?

Met VideoRijles.nl Premium ben jij voorbereid op het praktijkexamen
en haal jij het maximale uit ELKE rijles.

Profieldiepte banden: Wat is het minimum? Meet het zelf!

Profieldiepte banden: Wat is het minimum? Meet het zelf!

Als het gaat om autorijden, is veiligheid van het grootste belang. Een cruciaal element dat bijdraagt aan een veilige rijervaring is de profieldiepte van je autobanden. De profieldiepte van de banden speelt een grote rol in de grip op de weg, remweg, en mogelijkheid om aquaplaning te voorkomen.

Wat is bandprofieldiepte?

Bandprofieldiepte verwijst naar de diepte van de hoofdgroeven op het loopvlak van de band. Deze groeven zijn ontworpen om water van onder de band te verplaatsen om een direct contact tussen de band en de weg te behouden.

Verkeersborden met uitleg

Verkeersbordenoverzicht

Voorkom dat je zakt voor het theorie-examen. Je ontvangt een overzicht van alle verkeersborden die je moet weten voor het theorie-examen. In dit overzicht zie je alle borden staan met handige uitleg.

Het belang van de juiste bandprofieldiepte

Grip op de weg

De bandenprofieldiepte heeft een directe invloed op de grip van de band op het wegdek. Een vermindering van slechts enkele millimeters in profieldiepte kan al een aanzienlijke invloed hebben op de grip op de weg.

Veiligheid bij rijden op nat wegdek

Bij het rijden op een nat wegdek is de profieldiepte van de autoband nog crucialer. Als je bijvoorbeeld 125 km/u rijdt op een nat wegdek met zomerbanden met een profieldiepte van 4 mm, maakt nog maar 11% van je band contact met de weg.

Aquaplaning

Als de profieldiepte van de band afneemt, neemt het risico op aquaplaning toe. Aquaplaning treedt op wanneer de banden van de auto het water op de weg niet snel genoeg kunnen afvoeren, waardoor de auto over een dunne laag water glijdt en de bestuurder de controle over het voertuig verliest.

Voor meer over aquaplaning, check dan de blog: ‘Aquaplaning – Wat is het en wat moet je doen?’

De wettelijke minimale profieldiepte

In Nederland is wettelijk vastgelegd dat de minimale profieldiepte van autobanden niet minder dan 1,6 mm mag zijn. Dit geldt voor zomerbanden, winterbanden en all-season banden. Als de profieldiepte van je banden minder is, kan je auto worden afgekeurd tijdens de APK-keuring en kun je een boete krijgen.

Let op: Hoewel de wettelijke minimum profieldiepte 1,6 mm is, adviseren de meeste experts, waaronder de ANWB, om je zomerbanden te vervangen als de profieldiepte minder dan 2 mm is. Voor winterbanden wordt geadviseerd deze te vervangen bij een profieldiepte van minder dan 4 mm.

Bij het theorie-examen auto kan je zeker een vraag verwachten, zoals: hoe diep moet de profieldiepte van een band minimaal zijn? Nu weet jij het goede antwoord!

Hoe meet je de profieldiepte van je autobanden?

Het meten van de profieldiepte van je banden is vrij eenvoudig en kan worden gedaan met een profieldieptemeter of zelfs met een euromunt.

 • Draai de voorbanden helemaal naar links of rechts zodat je makkelijker het loopvlak kunt zien.
 • Gebruik een 1-euro munt voor zomerbanden en een 2-euro munt voor winterbanden.
 • Plaats de munt in de groeven van de band.
 • Als je de gouden buitenrand van de munt kunt zien, is de band aan vervanging toe.

Dat is de makkelijkste manier voor velen. Ook kan je op de banden een slijtage indicator vinden. Dit is een streepje of een uitstekend stukje rubber in de bandengroef. Als dit streepje of stukje rubber de weg raakt is het tijd voor nieuwe banden.

Wil je een precieze meting? Ga dan voor een profieldiepte meter zoals deze.

Slijtage van banden en bandprofieldiepte

Slijtage van banden kan komen door verschillende factoren zoals het niet goed uitlijnen of balanceren van je banden, of rijden op banden die ouder zijn dan zes jaar. Oudere banden kunnen nog voldoende profieldiepte hebben, maar kunnen al aan het uitdrogen zijn, wat kan leiden tot scheurtjes in de band of een klapband.

Het vervangen van de banden

Het vervangen van de banden is een belangrijk onderdeel van het onderhoud van je auto. Het wordt aangeraden om de banden tussen de 10.000 en 15.000 kilometer te wisselen of in ieder geval na te laten kijken door een gekwalificeerde dealer.

Kijk voor een lange reis eerst goed wat de status van de banden is. Als je 1500 kilometer van huis een klapband krijgt, is dat echt geen pretje. 

Het onderhouden van de juiste bandprofieldiepte is essentieel voor een veilige rijervaring. Zorg ervoor dat je regelmatig de profieldiepte van je banden controleert en vervang ze tijdig om optimale veiligheid en prestaties te garanderen.

Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

mockup premium

Tot €950 besparen op je rijbewijs?

Met VideoRijles.nl Premium ben jij voorbereid op het praktijkexamen
en haal jij het maximale uit ELKE rijles.

Gas, Rem, Koppeling: Leer de Basis van Autobediening

Gas, Rem, Koppeling: Leer de Basis van Autobediening

Het besturen van een auto kan in het begin een ontmoedigende taak lijken, vooral als het gaat om het beheersen van de pedalen. In dit artikel leg ik je de basisprincipes van de autobesturing uit, specifiek het gas, de rem en de koppeling. We zullen ook een aantal handige tips en tricks delen om je te helpen soepel en veilig te rijden.

De pedalen: gas, rem, koppeling

Laten we beginnen met de basis. De meeste auto’s in Nederland zijn handgeschakelde auto’s, dus daar vindt je drie pedalen aan de kant van de bestuurder (van links naar rechts): de koppeling, de rem en het gaspedaal. Een handige manier om ze te onthouden is door het ezelsbruggetje ‘Kees Rijdt Graag’ te gebruiken, wat staat voor Koppeling, Rem, Gas.

Koppeling

Het linkerpedaal is de koppeling. De koppeling zorgt voor de verbinding tussen de motor en de wielen. Wanneer je de koppeling intrapt, verbreek je deze verbinding waardoor je kan  overschakelen naar een andere versnelling.

Rem

Het middelste pedaal is de rem. Door het indrukken van de rem, activeer je het remsysteem van de auto, waardoor de wielen vertragen of volledig stoppen.

Gas

Het rechterpedaal is het gaspedaal. Wanneer je het gaspedaal indrukt, opent de gasklep, waardoor er meer lucht (en in sommige gevallen ook brandstof) naar de motor stroomt, waardoor de auto sneller gaat.

Gas rem koppeling, zo werkt de koppeling
Verkeersborden met uitleg

Verkeersbordenoverzicht

Voorkom dat je zakt voor het theorie-examen. Je ontvangt een overzicht van alle verkeersborden die je moet weten voor het theorie-examen. In dit overzicht zie je alle borden staan met handige uitleg.

Bediening van de gas-, rem- en koppelingpedalen

Het bedienen van de pedalen vereist enige coördinatie en oefening. Hier is hoe je elk pedaal correct bedient:

Koppeling

De koppeling bedien je altijd met jouw linkervoet. Trap het pedaal volledig in met jouw tenen wanneer je van versnelling wilt veranderen. Laat het pedaal langzaam los om een soepele overgang te maken.

Rem

De rem bedien je met je rechtervoet. Druk het pedaal in om te vertragen of te stoppen. Hoe harder je drukt, hoe sneller de auto zal stoppen.

Gas

Het gaspedaal bedien je ook met de rechtervoet. Druk het pedaal in om te versnellen. Hoe harder je drukt, hoe sneller de auto zal gaan.

Volgorde van pedalen voor het wegrijden

Wanneer je wilt wegrijden, volg je deze volgorde:

 • Trap de koppeling volledig in en zet de auto in de eerste versnelling.
 • Laat de koppeling langzaam omhoog komen tot het aangrijpingspunt (waar de auto begint te trillen).
 • Geef tegelijkertijd licht gas.
 • Houd de koppeling en het gaspedaal ongeveer 2 seconden op dezelfde hoogte totdat je voelt dat de auto begint te bewegen.
 • Laat de koppeling langzaam omhoog komen en geef tegelijkertijd meer gas.

Ik leg het hele proces ook uit in de video hieronder.

Veelgemaakte fouten bij het rijden

Bij het leren rijden met de gas-, rem- en koppelingpedalen zijn er een paar veelgemaakte fouten die beginners vaak maken. Hier zijn enkele van de meest voorkomende:

 • De koppeling te snel omhoog laten komen. Dit kan ervoor zorgen dat de auto afslaat of begint te stotteren.
 • Geen gas geven tijdens het omhoog laten komen van de koppeling. Dit kan ervoor zorgen dat je niet vlot van je plek komt.

Tips voor soepel wegrijden

Voor een soepele rit, hou deze tips in gedachten:

 • Als je sneller weg wilt rijden, geef dan geleidelijk meer gas.
 • Als je wegrijdt bij een verkeerslicht, laat dan de koppeling rustig omhoog komen. Anderen moeten langer wachten als de auto afslaat.

Een auto besturen kan in het begin uitdagend zijn, maar met geduld en oefening, zal je al snel het gevoel voor de pedalen onder de knie hebben. Bekijk ook de blog met alles dat je moet weten over de eerste rijles. Veel rijplezier!

Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

mockup premium

Tot €950 besparen op je rijbewijs?

Met VideoRijles.nl Premium ben jij voorbereid op het praktijkexamen
en haal jij het maximale uit ELKE rijles.