Alle verkeersborden uitgelegd + ezelsbruggetjes [2023]

Alle verkeersborden uitgelegd + ezelsbruggetjes [2023]

Het is belangrijk voor het halen van zowel je theorie-examen als het praktijkexamen dat je weet wat alle verkeersborden betekenen. Het lijkt alsof er oneindig veel zijn en dat ze allemaal een unieke betekenis hebben, maar als je het eenmaal doorhebt, dan is het best simpel.

In deze blog & video leg ik uit wat ALLE verkeersborden betekenen, hoe je ze gemakkelijk uit elkaar houdt en welke ezelsbruggetjes je hiervoor kan gebruiken.

Voordat we beginnen met de verkeerstekens: ik heb iets tofs voor je gemaakt. Ik heb een handig overzicht gemaakt van alle verkeersborden met betekenis, zodat je makkelijk alles kan leren.

Ook heb ik een versie gemaakt van dit overzicht, maar dan zonder de uitleg. Dat is erg handig met overhoren. Je kan de overzichten vinden in de shop of hier via deze link.

Ok, nu kunnen we gas geven en beginnen!

Interpreteren van verkeerstekens

Het kan zijn dat verkeerslichten en verkeersborden andere instructies geven. Welke moet je dan opvolgen? Je hoort volgens deze volgorde op te volgen:

 • Verkeerslichten
 • Verkeerstekens en borden
 • Verkeersregels

Dus als de verkeersregels niet overeenkomen met de verkeerstekens, dan hoor je de verkeerstekens op te volgen.

Ook kan het zijn dat door middel van een onderbord extra regels zijn. Bijvoorbeeld dat bepaalde doelgroepen uitgezonderd zijn van deze regel. Bijvoorbeeld het bord: verboden in te rijden, fietsers uitgezonderd. Dus fietsers mogen wel deze straat in rijden. Wanneer alleen een symbool op het onderbord staat, dan is het bord bedoeld voor deze doelgroep. Staat op het onderbord expliciet ‘Uitgezonderd’ gevolgd door symbolen, dan hoeven deze doelgroepen zich niet aan het bord te houden.

Let dus goed op welke verkeersborden voor jou van toepassing zijn.

De verkeersborden zijn opgedeeld in de categorieën A tot en met L en zijn geboden, verboden of waarschuwingsborden. Per categorie gaan we de meest voorkomende borden behandelen, maar zie het overzicht voor alle borden.

Verkeersborden met uitleg

Verkeersbordenoverzicht

Voorkom dat je zakt voor het theorie-examen. Je ontvangt een overzicht van alle verkeersborden die je moet weten voor het theorie-examen. In dit overzicht zie je alle borden staan met handige uitleg.

Verkeersborden A1, A2, A3, A4 en A5

Categorie A: Snelheid

Borden A1 en A2 geven de maximumsnelheid aan. Bord A1 toont welke snelheid je maximaal mag rijden en A2 toont de opheffing van de vorige maximumsnelheid. Wanneer je bord A2 ziet, hou je je aan de algemene snelheidsregels van de weg waarop je rijdt. Bord A3 kan je veel zien op de autosnelweg. Deze borden geven de maximale snelheid aan en je bent verplicht deze snelheid niet te overschrijden. Borden A4 en A5 gaan over de adviessnelheid. Bord A4 toont de adviessnelheid. Er is dus geen verplichting om deze snelheid aan te houden, maar is wel aangeraden in verband met een verkeerssituatie zoals een onoverzichtelijke bocht. Bij bord A5 is het einde van de adviessnelheid. Bij bord A1 is dus een rode rand en een rond bord: je MOET je aan de snelheid houden. Bord A4 is blauw en vierkant, je mag je aan de snelheid houden.  
Verkeersborden B1, B2, B3, B4, B5, B6 en B7

Categorie B: Voorrang

Voorrangsborden zijn van zo’n groot belang in het verkeer dat er verschillende vormen en soorten zijn. B3 B4 en B5 hebben dezelfde vorm als gevarenborden, echter zorgt de plaatsing van de borden of ze ook als voorrangsborden worden herkend. Dus als de borden zijn ondergesneeuwd, kan je aan de vorm het bord herkennen. Staan geen van deze voorrangsborden bij een kruising, dan is het een gelijkwaardig kruispunt. Bij een gelijkwaardig kruispunt hebben bestuurders van rechts altijd voorrang. Trams zijn hierop de uitzondering, want die hebben voorrang op alle overige bestuurders. Ook bestuurders op onverharde wegen moeten ten allen tijde voorrang verlenen aan bestuurders op verharde wegen. B1 geeft een voorrangsweg aan, dus alle bestuurders op deze weg dienen voorrang te krijgen van de overige bestuurders. Staat dit bord voor een kruispunt dan ben je binnen de bebouwde kom. B2 geeft het einde van de voorrangsweg aan. B3, B4 en B5 tonen een voorrangskruispunt en van welke straten voorrang gekregen hoort te worden. Bij B3 krijg je voorrang van links en rechts, bij B4 alleen van links en bij B5 alleen van rechts. EZELSBRUGGETJE: DE DIKKE STREEP HEEFT VOORRANG OP DE DUNNE STREEP Borden B6 en B7 geven aan dat er voorrang verleend moet worden aan de bestuurders op de kruisende weg. Bij B6 hoef je niet te stoppen, bij B7 moet je wel eerst stoppen en moet het voertuig helemaal tot stilstand zijn gebracht.
Verkeersborden C1, C2, C3, C4 en C5 voorrangsborden

Categorie C: Geslotenverklaringen

De borden in categorie C geven gesloten verklaringen aan. Vaak staat onder het bord voor welke verkeersgroep de geslotenverklaring geldt. Bord C1 geeft aan dat de geslotenverklaring geldt voor beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van trekdieren, rijdieren en vee.

Een andere vorm van geslotenverklaringen is de éénrichtingsweg. Borden C3 en C4 geven aan dat je geen tegemoetkomend verkeer kan verwachten, tenzij onder het bord anders staat aangegeven. Vaak worden fieters, snorfietsers en bromfietsers uitgezonderd van dergelijke éénrichtingswegen. Bord C2 staat aan de andere kant van de straat en geeft aan dat inrijden niet is toegestaan. Bij bord C5 is het wél toegestaan om de weg in te rijden.

Verkeersborden C6 - C22

Borden C6 tot en met C22 geven een geslotenverklaring die specifiek is tot een bepaald voertuig of verkeersgroep.

Verkeersborden D1, D2, D3, D4, D5, D6 en D7

Categorie D: Rijrichting

De verkeersborden in categorie D geven de rijrichting aan. Bord D1 bijvoorbeeld, hierbij wordt de rijrichting van de rotonde aangegeven. Je bent verplicht de instructies op het bord op te volgen.

Bord D2 staat vaak bij een splitsing of onduidelijke verkeerssituatie. Dit bord wijst naar de kant die je moet aanhouden om het bord te passeren. Wijst de pijl naar rechts, dan moet je dit bord aan de rechterkant passeren.

Zie je bord D3? Dan is het toegestaan om aan beide kanten het bord te passeren.

Verkeersborden D4, D5, D6 en D7 geven de verplichte rijrichting aan. Zie je bord D4? Dan mag je alleen rechtdoor, dus niet linksaf of rechtsaf. Je mag dus alleen de rijrichtingen volgen die het bord aangeeft. Staan er pijlen naar links en rechts, dan mag je dus alleen links en rechts afslaan. Rechtdoor is dan niet toegestaan.

Verkeersborden E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13

Categorie E: Parkeren en stilstaan

Borden E1, E2 en E3 duiden een verbod tot parkeren en stilstaan. Dit verbod geldt alleen voor de kant van de weg waar het bord staat. Vaak gaat dit bod gepaard met een gele lijn op de stoeprand. Bord E1 heeft 1 streep, hier is het verboden om te parkeren, maar het is wel toegestaan om tijdelijk stil te staan. Bord E2 heeft 2 strepen in een kruis. Hierbij is het zowel verboden om te parkeren als om tijdelijk stil te staan. EZELSBRUGGETJE: Bij 1 streep mag je nog maar 1 ding, bij 2 strepen mag je 2 dingen niet. Bij bord E3 is het verboden om fietsen, snorfietsen en bromfietsen te plaatsen. Als boven bord E1, E2 of E3 het woord ‘Zone’ staat, dan geldt het verbod voor de hele zone, totdat je het bord met ‘Einde zone’ ziet. Bord E4 toont juist waar je wel mag parkeren, dit is dan toegestaan in de daarvoor aangewezen plekken. Bord E4 kan ook worden gecombineerd met aanduiding voor specifieke voertuigen of verkeersgroepen. Zie bord E5 tot en met E13.
mockup premium

Wil jij tot €850 besparen op je rijbewijs?
Het Videopakket Praktijk toont ALLES dat jij moet weten

voor het praktijkexamen.

Nu tijdelijk met €347 korting +2 bonussen!

Verkeersborden F1, F2, F3, F4, F5, F6 en F7

Categorie F: Overige geboden en verboden

Borden F1, F2, F3 en F4 zijn inhaalverboden, waarbij het dus verboden is om andere voertuigen in te halen. Je moet dus achter je voorligger blijven rijden, totdat het verbod is opgeheven met bord F2 of F4. Borden F1 en F2 gelden voor motorvoertuigen, borden F3 en F4 zijn specifiek op vrachtwagens gericht die geen andere voertuigen mogen inhalen.

Borden F5 en F6 zijn bedoeld om aan te geven welke rijrichting voorrang heeft. Vaak zijn deze borden geplaatst bij wegversmallingen die niet zijn bedoeld om twee auto’s tegelijkertijd te laten passeren. Zie jij bord F5? Dan moet jij tegenliggers voorrang geven. Bij bord F6 horen tegenliggers aan jou voorrang te verlenen.

Dit bord geldt alleen voor bestuurders, dus voetgangers hoeven geen voorrang te verlenen.

Bord F7 is een verbod om te keren. Dit bord is vaak te zien bij kruispunten om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties voordoen.

Verkeersborden G1, G2, G3, G4, G5, G6

Categorie G: Wegen

De borden in categorie G geven het begin of het einde van wegen aan. Borden G1 en G2 geven respectievelijk het begin en het einde van de autosnelweg aan. De rode streep door het bord geeft aan dat het eerdere bord niet meer geldt. Bij bord G3 duidt het begin van de autoweg. Bord G4 met de rode streep geeft dus aan dat het einde van de autoweg is bereikt. Bord G5 geeft het begin aan van een woonerf. Let hierbij op de aangepaste regels die horen bij het erf en pas de snelheid aan. Bij bord G6 verlaat je het woonerf, dit wordt gezien als een uitrit waardoor je overig verkeer voorrang moet verlenen.
Verkeersborden H1 H2

Categorie H: Bebouwde kom

Categorie H bevat de borden die de bebouwde kom aanduiden. Door de borden kan jij de snelheid bepalen en het rijgedrag aanpassen aan de nieuwe situatie. Bord H1 geeft aan dat je de bebouwde kom inrijdt. Wederom, staat er een rode streep doorheen zoals bij H2, dan is dit het einde van de bebouwde kom.
Verkeersborden j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 j10 j11 j12 j13 j14 j15 j16 j17 j17 j18 j19 j20 j21 j22 j23 j24 j25 j26 j27 j28 j29 j30 j31 j32 j33 j34 j35 j36 j37 j38 j39

Categorie J: Waarschuwingen

Borden met waarschuwingen hebben een specifieke vorm, zodat deze borden herkenbaar zijn bij slecht zicht of slechte weersomstandigheden. De borden zijn gevormd in een driehoek met de punt naar boven wijzend. De borden hebben een rode rand en een wit middelpunt, waar het gevaar in zwart staat afgebeeld. Zie bord J1. Bij dit bord kan je rekening houden met een slecht wegdek met kuilen en hobbels. Hierdoor kan je de snelheid aanpassen en kan je anticiperen op andere weggebruikers die ook met de weg rekening moeten houden. Een fietser kan bijvoorbeeld onderuit gaan door het slechte wegdek. Bord J2 tot en met J5 duiden op gevaarlijke bochten. De bochten kunnen naar links (J2), naar rechts (J3), of S-bochten (J4 en J5) zijn. Bord J8 bevat een groot kruis en duidt op een gevaarlijk kruispunt. Kijk dus goed voordat je oversteekt. Om gevaarlijke situaties te voorkomen zijn er verschillende borden die een spoorwegovergang aanduiden. Bord J10 geeft aan dat het een spoorwegovergang is met overwegbomen, bord J11 bevat deze niet. J12 heeft 1 kruis en duidt op een enkel spoor. J13 heeft 2 kruizen en duidt op twee of meer sporen. J14 waarschuwt voor trams, die bij gelijkwaardige kruispunten natuurlijk voorrang hebben. J21 tot en met J24 zijn borden die waarschuwen voor kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers en kinderen. Wees dus op je hoede wanneer je een van deze borden ziet. Bij bord J25 wordt gewaarschuwd voor losliggende stenen. De stenen kunnen gevaarlijk zijn voor de verkeersdeelnemers, maar kunnen ook schade veroorzaken aan het voertuig. Borden J27 en J28 lijken op elkaar in uiterlijk en betekenis, maar verschillen toch. Bord J27 waarschuwt voor Groot Wild, bord J28 voor Vee. Dit zijn de exacte benamingen die CBR hanteert. J37 slaat op een algemene waarschuwing. Een onderbord geeft aan waarvoor precies wordt gewaarschuwd.
Verkeersborden k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 K14

Categorie K – Bewegwijzering

Borden K1 tot en met K13 tonen de richting voor de aangegeven locaties. Zo kan je zien dat je de afslag moet nemen als je naar een bepaalde plaats wilt. Of dat je bij de eerst volgende afslag kunt tanken. Bord K14 geeft de richting aan voor motorvoertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Deze mogen bijvoorbeeld geen tunnels gebruiken in verband met mogelijke gevaarlijke situaties.
Verkeersborden L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19

Categorie L: Verloop van de weg

Categorie L verkeersborden verschaffen informatie over de verloop van de weg en situaties die je gaat tegen komen.

Zo geeft bord L2 aan dat een voetgangersoversteekplaats (ofwel zebrapad) nadert. Een voetgangersoversteekplaats zonder L2 bord heeft geen wettelijke betekenis en dan ben je niet verplicht om overstekende voetgangers voor te laten gaan.

Een doodlopende weg wordt geduid met verkeersbord L8. Je mag deze weg wel in rijden, maar weet dat deze doodloopt en er tegenliggers kunnen zijn.

Enkele borden zijn geldig tot de eerste zijstraat en moeten daarna herhaald worden als het ook geldt na de kruising. Het is niet per se nodig om een ‘eindebord’ met een rode streep te plaatsen, aangezien de zijweg het einde aangeeft. Dit geldt voor categorieën A, C (met C23-01 t/m C23-03 uitgezonderd), J en ook de losse borden E1, E2, E3, F1 en F3.

Voor de zoneborden en categorie G en H moet wel een ‘eindebord’ worden gehanteerd.

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn raad ik aan om de overzichten met alle verkeersborden goed te bestuderen. Zo kan je de verkeersborden goed uit je hoofd leren.

Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

Sneller slagen

Sneller slagen!

Download gratis dit ebook met 9 praktische tips. Maak niet dezelfde fouten als andere cursisten en haal je rijbewijs veel sneller. Met deze tips wordt je binnen no-time een pro achter het stuur!
Hoe lang duurt een theorie-examen?

Hoe lang duurt een theorie-examen?

Het theorie-examen is een belangrijk en uitdagend onderdeel van het behalen van je rijbewijs. Voordat je mag afrijden, moet je eerst slagen voor dit examen. Maar hoe lang duurt een theorie-examen eigenlijk? In dit artikel bespreken we de duur van het theorie-examen en geven we je meer informatie over de verschillende onderdelen waaruit het examen bestaat.

Duur van het theorie-examen

Het theorie-examen duurt in totaal 30 minuten en gedurende deze 30 minuten moet je vragen beantwoorden over verkeersregels, verkeersborden en verkeerssituaties. Het examen bestaat uit maar liefst 65 meerkeuzevragen in 3 categorieën. Een flinke opgave dus! Zoveel tijd heb je per examenonderdeel:

 • Kennis: Je hebt 8 minuten tijd om 12 vragen te beantwoorden.
 • Inzicht: Je hebt 16 minuten tijd om 28 vragen te beantwoorden.
 • Gevaarherkenning: Je hebt 8 seconden tijd per vraag.

Onderdelen van het theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk kennis, inzicht en gevaarherkenning.

Kennis

Bij het onderdeel kennis wordt je kennis van verkeersregels en verkeersborden getest. Je krijgt vragen over verschillende verkeerssituaties en moet aangeven wat de juiste handeling is. Voor dit onderdeel krijg je maximaal 8 minuten de tijd.

Inzicht

Bij het onderdeel inzicht moet je laten zien dat je de opgedane kennis kunt toepassen in verschillende verkeerssituaties. Bij deze vragen moet je aangeven wat je in een bepaalde situatie zou doen. Voor dit onderdeel krijg je dus maximaal 16 minuten de tijd om 28 vragen te beantwoorden.

Gevaarherkenning

Bij het onderdeel gevaarherkenning word je getest op je vermogen om gevaarlijke situaties in het verkeer te herkennen en hier op de juiste manier op te reageren. Je krijgt afbeeldingen te zien waarbij je moet aangeven wat je zou doen in die situatie, bijvoorbeeld remmen, gas loslaten of niets doen. Voor dit onderdeel krijg je 8 seconden per vraag.

  Voorbereiding op het theorie-examen

  Een goede voorbereiding is essentieel om het theorie-examen succesvol af te leggen. Er zijn verschillende manieren waarop je je kunt voorbereiden.

  Zelfstudie

  Je kunt ervoor kiezen om zelfstandig te studeren voor het theorie-examen. Hiervoor kun je gebruik maken van een theorieboek of online studiemateriaal. Het is belangrijk om de verkeersregels en verkeersborden goed te bestuderen en te oefenen met voorbeeldvragen.

  Theorieles bij een rijschool

  Een andere optie is het volgen van theorielessen bij een erkende rijschool. Tijdens deze lessen word je intensief begeleid in het leren van de verkeersregels en het toepassen ervan in verschillende situaties. Dit kan een goede manier zijn om je optimaal voor te bereiden op het theorie-examen.

  Oefenexamens

  Het maken van oefenexamens is een effectieve manier om je kennis te testen en te oefenen met het beantwoorden van vragen binnen de tijdslimiet. Er zijn diverse online platforms beschikbaar waar je oefenexamens kunt maken die vergelijkbaar zijn met het echte theorie-examen.

  mockup premium

  Wil jij tot €850 besparen op je rijbewijs?
  Het Videopakket Praktijk toont ALLES dat jij moet weten

  voor het praktijkexamen.

  Nu tijdelijk met €347 korting +2 bonussen!

  Tips voor het theorie-examen

  Naast een goede voorbereiding zijn er nog enkele tips die je kunnen helpen bij het succesvol afleggen van het theorie-examen.

  • Zorg voor een goede nachtrust voorafgaand aan het examen, zodat je fris en alert bent.
  • Neem je identiteitsbewijs mee naar het examen, zonder geldig identiteitsbewijs kun je niet deelnemen.
  • Lees elke vraag zorgvuldig door en neem de tijd om het antwoord te overwegen voordat je je keuze maakt.
  • Vertrouw op je kennis en intuïtie, maar laat je niet afleiden door twijfel.
  • Blijf rustig en geconcentreerd tijdens het examen, ook als je een moeilijke vraag tegenkomt.
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van de bedenktijd die je hebt bij elke vraag.

  Conclusie

  Het theorie-examen duurt in totaal 30 minuten en bestaat uit 65 meerkeuzevragen.Het examen bestaat uit de onderdelen kennis, inzicht en gevaarherkenning. Een goede voorbereiding is essentieel om het examen succesvol af te leggen. Dit kan door middel van zelfstudie, het volgen van theorielessen bij een rijschool en het maken van oefenexamens. Volg deze tips en ga met vertrouwen het theorie-examen tegemoet. Veel succes!

  Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

  Sneller slagen

  Sneller slagen!

  Download gratis dit ebook met 9 praktische tips. Maak niet dezelfde fouten als andere cursisten en haal je rijbewijs veel sneller. Met deze tips wordt je binnen no-time een pro achter het stuur!
  Hoeveel fouten mag je hebben bij theorie-examen auto?

  Hoeveel fouten mag je hebben bij theorie-examen auto?

  Autotheorie-examens zijn een noodzakelijk onderdeel van het proces om een ​​gecertificeerde automobilist te worden. Het is belangrijk om te weten wat er van je wordt verwacht en hoe je het examen kunt halen. In deze blog ga ik het hebben over hoeveel fouten je mag maken tijdens een autotheorie-examen, en ik zal enkele tips en trucs geven om je te helpen slagen.

  Hoeveel fouten mag je hebben bij theorie examen auto?

  Het aantal fouten dat je mag maken tijdens een auto theorie-examen verschilt per examenonderdeel. Voor het onderdeel gevaarherkenning mag je maximaal 12 van de 25 vragen fout hebben. Het onderdeel kennis bestaat uit 12 vragen, hiervan mag je maximaal 2 vragen fout beantwoorden. Het onderdeel inzicht bestaat uit 28 vragen, hiervan mag je maximaal 3 vragen fout beantwoorden. Bij de onderdelen kennis en inzicht krijg je in totaal ook 2 testvragen, hierbij maakt het niet uit of deze goed of fout zijn. In totaal mag je dus 17 fouten maken. Als je meer dan 17 fouten maakt, ben je gezakt. Helaas is het niet toegestaan om de fouten te compenseren bij andere categorieën.

  Tips om je autotheorie-examen te halen

  Leer de verkeersregels en -borden uit je hoofd. Het is belangrijk om de verkeersregels en -borden goed te kennen, omdat deze vragen vaak terugkeren op het examen. Maak gebruik van oefenexamens om je kennis te toetsen.

  Oefen met gevaarherkenning. Oefen met het herkennen van gevaarlijke situaties op de weg. Dit is een belangrijk onderdeel van het examen en het is belangrijk om te weten hoe je hiermee om moet gaan.

  Neem de tijd om de vraag goed te lezen. Elke vraag is anders en het is belangrijk om de vraag goed te lezen voordat je een antwoord geeft. Neem de tijd om de vraag te begrijpen en kies het juiste antwoord.

  Maak gebruik van oefenexamens. Oefenexamens zijn een geweldige manier om je voor te bereiden op het examen. Maak gebruik van verschillende oefenexamens om je kennis te toetsen en te verbeteren.

   

  Tips om je autotheorie-examen te halen

  Veelgemaakte fouten bij auto theorie-examens

  Niet de tijd nemen om de vraag goed te lezen. Een veelgemaakte fout is om te snel door de vragen te gaan en niet de tijd te nemen om de vraag goed te lezen. Hierdoor kan het zijn dat je een verkeerd antwoord geeft.

  Het verkeerd interpreteren van verkeersborden. Het is belangrijk om de verkeersborden goed te interpreteren. Een verkeerd begrepen verkeersbord kan leiden tot een verkeerd antwoord.

  Het niet begrijpen van verkeerssituaties. Het is belangrijk om de verkeerssituaties goed te begrijpen. Als je niet begrijpt wat er gebeurt, kan dit leiden tot een verkeerd antwoord.

  youtube banner

  Abonneer op YouTube

  Abonneer je op het VideoRijles.nl YouTube kanaal!

  Het belang van oefenexamens en oefenen

  Oefenexamens zijn een geweldige manier om je voor te bereiden op het auto theorie-examen. Ze geven je een idee van wat je kunt verwachten en geven je de kans om te oefenen met verschillende soorten vragen. Oefenen is ook belangrijk om je zelfvertrouwen te vergroten en ervoor te zorgen dat je klaar bent voor het examen.

  Daarnaast is het belangrijk om te oefenen met gevaarherkenning. Dit is een belangrijk onderdeel van het examen en het is belangrijk om te weten hoe je hiermee om moet gaan.

  Conclusie en laatste gedachten

  Auto theorie-examens zijn nodig om een ​​gecertificeerde automobilist te worden. Het is belangrijk om te weten hoeveel fouten je mag maken en hoe je je kunt voorbereiden op het examen.

  Door de verkeersregels en -borden goed te kennen, te oefenen met gevaarherkenning, de tijd te nemen om de vraag goed te lezen en gebruik te maken van oefenexamens, vergroot je je kans om te slagen voor het examen.

  Heb jij het theorie-examen al gedaan? Laat het weten via social of YouTube comments.

  Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

  Sneller slagen

  Sneller slagen!

  Download gratis dit ebook met 9 praktische tips. Maak niet dezelfde fouten als andere cursisten en haal je rijbewijs veel sneller. Met deze tips wordt je binnen no-time een pro achter het stuur!
  Hoe lang is een auto theorie-examen geldig?

  Hoe lang is een auto theorie-examen geldig?

  Als je je autorijbewijs wilt halen, moet je een theorie-examen afleggen. Maar hoelang blijft dit examen eigenlijk geldig? En wat gebeurt er als het examen verlopen is?

  In deze blog ga ik dieper in op de geldigheidsduur van het auto theorie-examen en hoe je deze kunt vernieuwen indien nodig.

  Hoe lang is een auto theorie-examen geldig?

  Er zit altijd een geldigheid vast aan het certificaat voor je auto theorie. Dit heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat verkeersregels nog wel eens willen veranderen.

  Daarnaast zijn er andere factoren die hierbij een rol spelen. Hier vind je meer over onderaan in dit artikel. De officiële website van het CBR vermeldt het volgende over de geldigheid van je auto theoriecertificaat:

  “Het theoriecertificaat voor de categorieën auto, motor en bromfiets is een jaar en zes maanden geldig. De geldigheid start op de dag waarop je bent geslaagd voor je theorie-examen.”

  Op het moment dat je geslaagd bent blijft het autotheorie certificaat maximaal 18 maanden geldig. Het is dus van belang dat je binnen deze termijn bent geslaagd voor je praktijk-examen.

  Om hier toch nog iets meer duidelijk te creëren vind je hieronder nog even kort twee rekenvoorbeelden:

  • Ben je geslaagd voor je auto theorie-examen op 1 januari 2022. Dan is het theoriecertificaat geldig tot en met 30 juni 2023.
  • Geslaagd voor je auto theorie-examen op 16 maart 2020? Dan is het certificaat geldig tot en met uiterlijk 15 september 2021.

  Vernieuwen van een verlopen theorie-examen

  Als je theorie-examen is verlopen, moet je deze opnieuw afleggen voordat je je praktijkexamen kunt halen. Dit betekent dat je opnieuw moet betalen voor het examen. Het inplannen van een theorie-examen is niet moeilijk en je kunt dit eenvoudig online regelen via de website van het CBR.

  Het is verstandig om je theorie-examen op tijd te vernieuwen, zodat je niet onnodig vertraging oploopt bij het behalen van je rijbewijs. Als je theorie-examen is verlopen en je hebt nog geen praktijkexamen afgelegd, moet je opnieuw het theorie-examen halen. Hier moet je weer voor betalen en is natuurlijk zonde van je tijd en geld.

  youtube banner

  Abonneer op YouTube

  Abonneer je op het VideoRijles.nl YouTube kanaal!

  Planning van je theorie-examen

  Om te voorkomen dat je theorie-examen verloopt voordat je je praktijkexamen hebt gehaald, is het belangrijk om je examens goed te plannen. Bespreek dit altijd met je rij-instructeur en maak samen een realistische planning. Zo voorkom je dat je onnodig kosten maakt en zorg je ervoor dat je op tijd je rijbewijs haalt.

  Als je merkt dat je moeite hebt met het behalen van je theorie-examen, kun je overwegen om een theoriecursus te volgen. Hier leer je alle ins en outs van het examen en krijg je handige tips en trucs om het examen te halen. Een goede voorbereiding is het halve werk!

   

  verkeersbord B3

  Conclusie

  Een auto theorie-examen is 1,5 jaar geldig vanaf de datum waarop je het examen hebt afgelegd. Als je praktijkexamen niet binnen deze periode valt, moet je het theorie-examen opnieuw afleggen. Het vernieuwen van een verlopen theorie-examen is eenvoudig, maar het is natuurlijk beter om dit te voorkomen door je examens goed te plannen.

  Bespreek altijd je examenplanning met je rij-instructeur en zorg ervoor dat je op tijd je rijbewijs haalt. Zo kun je veilig en zelfverzekerd de weg op!

  Zo! Nu weet jij alles over ongelijkwaardige kruispunten. Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

  Sneller slagen

  Sneller slagen!

  Download gratis dit ebook met 9 praktische tips. Maak niet dezelfde fouten als andere cursisten en haal je rijbewijs veel sneller. Met deze tips wordt je binnen no-time een pro achter het stuur!

  Aquaplaning

  Aquaplaning

  Sommige situaties in het verkeer wil je als automobilist het liefst voorkomen. Aquaplaning is er hier zeker een van! Gelukkig kun je aan de hand van een paar simpele handelingen, de kans op het wegslippen van je autobanden aanzienlijk verminderen.

  Het is ontzettend belangrijk om hier als beginnend bestuurder voldoende aandacht aan te besteden. Niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van andere weggebruikers.

  Daarom is het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen voordat je in de auto stapt, misschien wel het meest belangrijke aspect in het verkeer.

  Wat is aquaplaning?

  Je kunt je vast nog wel zo’n moment herinneren, dat je op de snelweg zat en het ineens onwijs hard begon te regenen. In dit soort situaties loopt al dat regenwater niet direct van het wegdek af. Hierdoor ontstaan er vaak van die grote plassen met stilstaand water op de weg. Deze situatie kan bij veel auto’s aquaplaning veroorzaken.

  Zo’n enorme waterplas is voor automobilisten vaak moeilijk te omzeilen. Soms zijn ze zelfs genoodzaakt om hier met hoge snelheid dwars doorheen te rijden.

  Op het moment dat je als bestuurder met hoge snelheid door zo’n grote plas water rijdt. Zul je vrij snel merken dat de autobanden hun grip verliezen waardoor je de auto niet meer goed onder controle hebt.

  Aquaplaning ontstaat wanneer de banden van je auto het water niet snel genoeg kunnen afvoeren. Er komt dan een dun laagje water tussen de autobanden en het wegdek te staan.

  In het ergste geval is er helemaal geen contact meer met tussen de vier autobanden en het asfalt. De auto lijkt dan bijna te zweven over het wegdek waardoor je als beginnend bestuurder gegarandeerd de controle over het voertuig verliest.

  Door je snelheid in dit soort situaties aan te passen verlaag je het risico op aquaplaning. Met hoge snelheid door stilstaande waterplassen rijden zorgt er automatisch voor dat je auto nog sneller de grip op de weg verliest.

  Verder is het belangrijk om eventuele spoorvorming op het wegdek in de gaten te houden. Deze sporen zie je veel op snelwegen waar veel vrachtauto’s rijden. Probeer in het geval van aquaplaning de spoorvorming zoveel mogelijk te vermijden.

  Hoe reageer je?

  Op het moment dat je te maken krijgt met aquaplaning is het belangrijk om niet direct keihard op de rem te gaan staan. Je kunt beter langzaam je voet van het gaspedaal loslaten om je snelheid te verlagen en de kans op slippen te verminderen.

  Probeer ook niet snel je stuur nog te corrigeren, maar maak langzame stuurbewegingen. Daarnaast kun je het beste je stuur zo recht mogelijk proberen te houden en wachten tot je autobanden weer genoeg grip op de weg krijgen.

  Het kan echt heel snel gaan, zoals je kan zien in de video hieronder…

  mockup premium

  Wil jij tot €850 besparen op je rijbewijs?
  Het Videopakket Praktijk toont ALLES dat jij moet weten

  voor het praktijkexamen.

  Nu tijdelijk met €347 korting +2 bonussen!

  Profieldiepte controleren

  Wanneer je autobanden nog maar weinig profiel over hebben. Krijg je als bestuurder sneller te maken met aquaplaning. De banden zijn dan namelijk niet meer in staat om snel genoeg het water af te voeren. Autobanden met voldoende profieldiepte zorgen dus automatische ook voor méér grip op het wegdek.

  Daarom is het belangrijk om regelmatig je autobanden te controleren op hun profieldiepte. Hier geldt een wettelijk minimum voor van 1,6 mm! Zit er minder profiel op je banden dan wordt het hoog tijd om deze te vervangen.

  Bandenspanning controleren

  Naast het checken van de profieldiepte kun je er goed aan doen om regelmatig de spanning van je autobanden te controleren. Een te hoge of te lage bandenspanning zorgt namelijk ook voor minder grip op de weg en een hoger risico op slippen.

  In het geval van aquaplaning wil je dit natuurlijk het liefst voorkomen. Welke spanning je autobanden precies nodig hebben ligt eraan wat voor banden je auto heeft.

  Zo voorkom je aquaplaning

  Afsluitend geven we nog een aantal tips waarmee je het risico op aquaplaning in veel gevallen kunt verminderen. Een verkeersongeluk voorkomen is nog altijd beter dan genezen van de gevolgen. Voor het gemak staan ze hieronder overzichtelijk op een rijtje.

  • Zorg voor genoeg profiel op je banden (minimaal profieldiepte 1,6 mm)
  • Let extra goed op bij grote waterplassen
  • Verminder je snelheid bij slechte weersomstandigheden
  • Check regelmatig de spanning van je banden
  • Probeer spoorvorming zoveel mogelijk te vermijden

  Zo! Nu weet jij alles over aquaplaning. Wil je sneller het rijbewijs halen? Check de andere video’s van dit Youtube kanaal, onze blogs en volg ons op social media. Tot de volgende blog! 

  Sneller slagen

  Sneller slagen!

  Download gratis dit ebook met 9 praktische tips. Maak niet dezelfde fouten als andere cursisten en haal je rijbewijs veel sneller. Met deze tips wordt je binnen no-time een pro achter het stuur!